Multisenzorické prostredie Snoezelen ako zdroj voľnočasovej aktivity pre ľudí s komplexným neurologickým poškodením

Článok vám poskytne inšpiráciu pre prácu s osobami, ktoré trpia závažnými neurologickými poruchami. Autori ponúkajú konkrétne námety aktivít v multisenzorickej miestnosti, ktoré prispejú k všestrannému rozvoju schopností týchto klientov. Uvedené aktivity vám pomôžu zlepšovať pozornosť, pamäť, exekutívne funkcie, psychomotoriku, reč a ďalšie oblasti klientov....

Snoezelen/multisenzorické prostredie s nevidiacimi a zlabozrakými

Reinhard Keck, učiteľ na škole pre deti so zrakovým postihnutím, svoj príspevok venoval zásadám budovania multisenzorických miestností pre osoby s poruchou zraku. Prináša praktické tipy na vybavenie Snoezelen miestností a rozmiestnenie komponentov v priestore. Uvádza všeobecné zásady práce s touto cieľovou skupinou a nápady na konkrétne aktivity....