Prostriedky uľahčujúce interakciu s prostredím u žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím

Článok poukazuje na to, akým spôsobom možno využívať technologické pomôcky na všestranný rozvoj schopností detí s postihnutím. Zameriava sa na možnosti adaptovaných pomôcok s ovládačmi, komunikátorov a tiež rôznych interaktívnych pomôcok v Snoezelen miestnosti. Článok zhŕňa benefity týchto pomôcok pre klientov s ťažkým postihnutím, ktorými sú napríklad poskytnutie možnosti voľby, rozvoj nezávislosti, vytvorenie priestoru na učenie či zlepšenie komunikácie s okolím....

ADHD a mentálne postihnutie – Je Snoezelen terapeutickou možnosťou?

Text sa zaoberá nedostatočne preskúmanou problematikou kombinácie mentálneho postihnutia s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Uvádza základné prejavy porúch pozornosti a informuje o rôznych terapeutických možnostiach, vrátane metódy Snoezelen. Navrhuje opatrenia, ktoré vám pomôžu nadizajnovať Snoezelen jednotku tak, aby z nej mohli ťažiť práve deti s ADHD a mentálnym postihnutím....