WINDSOR, ON. MAY 19, 2016. -- Alina Sirbu (left) brings resident Anna Sadler in to the Snoezelen Room at Huron Lodge in Windsor on Thursday, May 19, 2016. Several programs are leading to reduction in drugs for patients with dementia.             (TYLER BROWNBRIDGE / WINDSOR STAR)

Snoezelen – nový prístup pre ľudí so stareckou demenciou

Terapeut Walter Jacob vo svojej prednáške vychádza z vlastných dlhoročných skúseností so starostlivosťou o osoby s demenciou. Využíva ľahko zrozumiteľné príklady a analógie, aby ukázal akým spôsobom demencia mení osobnosť i zmyslové vnímanie seniorov. Následne vysvetľuje, prečo je práve metóda Snoezelen veľmi efektívna pri terapii týchto klientov. Prednášku uzatvárajú dva krásne príklady pozitívneho dopadu Snoezelenu na seniorov s demenciou....
senior-centrum-bernardus

Senior centrum Bernardus v Amsterdame

Text predstavuje známe holandské centrum Bernardus, ktoré slúži seniorom s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie. Dôraz je kladený na prácu s metódou Snoezelen u tejto skupiny klientov. Autorka na základe návštevy tohto zariadenia približuje akým spôsobom sú vybavené jednotlivé priestory, ktoré slúžia pre Snoezelen, a akým spôsobom ich terapeuti využívajú na stimuláciu zmyslov klientov s demenciou....
snoezelen pre ludi so zmyslovymi poruchami

Snoezelen pre ľudí so zmyslovými poruchami a obmedzenými verbálnymi schopnosťami

Článok poskytuje základné informácie o detskom centre Bloorview MacMillan v Toronte, ktoré patrí medzi priekopníkov vo využívaní metódy Snoezelen v Severnej Amerike. Pracovník centra sa v príspevku podelil o svoje skúsenosti s budovaním a využívaním multisenzorických prostredí rôzneho typu. Poukázal tiež na výhody vytvárania Snoezelen miestností nielen pre deti s postihnutím, ale pre celú komunitu....
vyvoj a hodnotenie snoezelenu ako moznosti travenia volneho casu

Vývoj a hodnotenie Snoezelenu ako možnosti trávenia voľného času pre ľudí s ťažkým a viacnásobným postihnutím

V tomto článku sa dočítate o skúsenostiach s multisenzorickým prostredím v nemocnici Whittington Hall, ktoré bolo vybudované s cieľom poskytnúť pacientom priestor na relaxáciu a podporu procesu rekonvalescencie. Snoezelen v tejto nemocnici zahŕňa šesť miestností/prostredí, ktoré napĺňajú rôzne potreby klientov....
skusenosti s vyuzitim multisenzorickej miestnosti rozne pristupy

Skúsenosti s využitím multisenzorickej miestnosti – rôzne prístupy pre rôzne ciele

Text predstavuje organizáciu APASA, ktorá združuje rodiny ľudí s mentálnym postihnutím, a patrí medzi lídrov využívania metódy Snoezelen v Španielsku. Článok ukazuje akým spôsobom APASA využíva multisenzorické prostredia s cieľom rozvíjať komunikáciu, kognitívne schopnosti, adaptívne správanie, sebaurčenie alebo navodiť stav relaxácie a emočnej pohody....