Naše poslání

Jsme občanským sdružením, jehož posláním je poskytovat společensky prospěšné služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním s cílem zlepšit kvalitu jejich života. Své poslání naplňujeme prostřednictvím vlastní nabídky terapeutických metod, volnočasových a integračních aktivit, jakož i podporou odborné práce v multisenzorickém prostředí zaměřené na osoby se speciálními potřebami.

 

Náš tým

Ľuba Heinzlová
luba kto sme cs

Ľuba Heinzlová
produktový specialista internetového obchodu se senzorickými pomůckami

V 3lobitu působí jako produktová specialistka, tvoří a odpovídá za produktové portfolio našich internetových obchodů na Slovensku a v České republice. Poskytuje poradenství při volbě Snoezelen komponentů pro multisenzorické místnosti, připravuje kvalifikované nabídky pro klienty. Spolupodílí se na tvorbě a organizaci našich odborných vzdělávacích akcí a je zodpovědná za on-line komunikaci organizace. Je absolventkou Fakulty masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

+ 420 722 159 305
Roman Meszároš
roman kto sme cs

Roman Mészáros
manažer internetového obchodu se senzorickými pomůckami

V 3lobitu působí jako manažer internetového obchodu se senzorickými pomůckami. Odpovídá zvlášť za distribuci, prodej, reklamace a veřejné zakázky. Je absolventem studia Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici s titulem Bc.

+ 420 722 408 710
peter kto sme cs
peter kto sme cs

Peter Mészáros
předseda sdružení, statutář

Podporuje a podílí se na realizaci projektů, které nabízejí inovativní řešení sociálních a společenských problémů. Ve třetím sektoru pracuje více než deset let, vede občanské sdružení 3lobit, podniká v oblasti prodeje senzorických pomůcek pro lidi se speciálními potřebami a věnuje se pracovní integraci osob s poruchami autistického spektra. Je vedoucím programu rozvoje sociálních inovací v Green Foundation a v minulosti vedl program podpory společensky prospěšných podnikatelů "Mohou ryby létat?" Nadace PROVIDA. Na Slovensku studoval ekonomii a politické vědy, magisterské studium absolvoval v oboru religionistiky na The University of Chicago v USA.

+ 420 722 572 075
Dušan Alekša
dusan kto sme cs

Dušan Alakša
podpředseda sdružení

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení studia (1997) pracoval na Psychiatrické klinice Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě-Ružinově, v posledních letech především na jejím detašovaném pracovišti v Denním psychiatrickém stacionáři v Podunajských Biskupicích. Je absolventem výcviku skupinové psychoterapie v Slovenském institutu psychodynamické psychoterapie, pracuje i jako EEG-biofeedback terapeut. Jako psychiatr a zároveň rodič syna s autismem od roku 2007 působí v roli programového ředitele občanského sdružení 3lobit a odborného lektora Ligy za duševní zdraví. Vede také specializovanou psychiatrickou ambulanci pro poruchy autistického spektra v dospívajícím a dospělém věku, v rámci které úzce spolupracuje s několika zařízeními sociálních služeb v bratislavském regionu. Od ledna 2015 pracuje v soukromé psychiatrické praxi v Pezinku.

+ 421 948 808 050
janka hrcova kto sme cs
janka hrcova kto sme cs

Jana Hrčová
odborný garant vzdělávacích aktivit, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s kombinovaným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a kombinovaným postižením a možnostem využití Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odborným garantem vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držitelkou mezinárodního certifikátu Snoezelen - Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse. Držitelka certifikátu Pedagogika senzorické integrace uděleného Německou společností senzorické integrace.

+ 420 722 303 705
dagmar mega kto sme cs
dagmar mega kto sme cs

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci - Akropolis v Uherském Hradišti - vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci - rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a seminářích. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánské psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.

+ 420 605 273 426

Správní rada

Anton Heretik, ml.

psycholog
předseda Správní rady

Elena Gallová Kriglerová

sociolog
člen Správní rady

Monika Šikulová

pracovnice v rozvojové pomoci
člen Správní rady

 

 Výroční zprávy

Stáhněte si výroční zprávu a zjistěte více o naší činnosti

 

ikonka
2016

 

ikonka
2015

 

ikonka
2014

 

ikonka
2013

 

Právní forma

3lobit je nepolitické, dobrovolné, zájmové sdružení občanů, které rozvíjí činnost na území Slovenska a České republiky. Sdružení je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvem vnitra Slovenské republiky dne 3. 9. 2004 pod číslem VVS/1-900/90-24393.

 

Sídlo sdružení:
Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 30851491
DIČ: 2022514725
Neplátce DPH
Bankové spojenie
Názov banky: FIO Banka ČR
Číslo účtu: 2900872874/2010