• Typ akce

  • TÉMA ŠKOLENÍ

  • MÍSTO ŠKOLENÍ

  • LEKTOR

pro označení více možností použijte CTRL (PC) nebo CMD (Mac)

Náš odborný tým

jana cs
jana cs

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
odborný garant vzdělávacích aktivit, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s kombinovaným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a kombinovaným postižením a možnostem využití Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odborným garantem vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držitelkou mezinárodního certifikátu Snoezelen - Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse. Držitelka certifikátu Pedagogika senzorické integrace uděleného Německou společností senzorické integrace.

+ 420 722 303 705
jana s. cs
jana s. cs

Mgr. Jana Strašilová
lektor

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klienty s těžkým stupněm vícenásobného postižení jako vychovatel-terapeut. V rámci své přímé výchovně-terapeutické činnosti se zaměřuje na rozvoj dovedností klientů v oblastech sebeobsluhy, komunikace, motoriky, poznávacích procesů a podporu sociálního vývinu při respektování jejich individuality. Pracuje s konceptem bazální stimulace, s prvky a metodikami muzikoterapie a využívá stimulační potenciál Snoezelen prostředí v různých variacích - hravá, tmavá a bílá místnost. Také se spolupodílí na průběžné vývojové speciálně-léčebně-pedagogické diagnostice a vypracovává individuální stimulační programy pro jednotlivé klienty.

+421 915 727 022
dagmar cs
dagmar cs

Mgr. Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci - Akropolis v Uherském Hradišti - vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci - rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a seminářích. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánské psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.

+ 420 605 273 426

REFERENCE

ref 1 cz

“V mene mojom i pracovníkov CSS TAU Turie veľmi pekne ďakujem za podkladové materiály, aj za úžasný profesionálny prístup lektorky Jany Hrčovej. Prednáška bola vďaka jej osobným skúsenostiam i vysokej miere odbornosti pútavá a priniesla nové vedomosti a znalosti pre prácu s klientom.”

 

AUTOR CITÁTU: Ing. Elena Bohdalová, ředitelka

ZAŘÍZENÍ: Centrum sociálnych služieb TAU

ref 2 cs

“Váš kurz mně dal nové podněty k zamyšlení, jak využívat smyslovou integraci u dětí s PAS. Děkuji.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Klára Svobodová

ZAŘÍZENÍ: DOTYK II, o.p.s. – raná péče, Brno

ref 3 cs

“Děkuji osobně ještě jednou za výborný a velmi přínosný seminář, nové poznatky, výbornou atmosféru.”

 

AUTOR CITÁTU: Radka Černá

ZAŘÍZENÍ: AUT – Centrum, o.p.s., Praha

ref 4 cs

“Ďakujeme lektorke Jane Hrčovej za nové odborné poznatky k využívaniu multisenzorického prístupu, relaxačných a terapeutických postupov. Zvlášť oceňujeme premostenie neurologických poznatkov s postupmi uplatňovanými v miestnosti Snoezelen. Rovnako zaujímavé a hodnotné boli ukážky a možnosti ich praktickej aplikácie.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Mária Benová

ZAŘÍZENÍ: Spojená škola internátna Hrdličkova, Bratislava

ref 5 cs

“Janka pre nás pripravila veľmi hodnotné Snoezelen školenie, na ktorom nám sprostredkovala poznatky obohatené o presvedčivé skúsenosti z práce s populáciou osôb s PAS. Je to jemná žienka, ktorá pristupuje k príprave kurzov veľmi svedomito a nič nenecháva na náhodu. Jej spôsob prezentácie problematiky je veľmi zrozumiteľný a nanajvýš užitočný v praxi. Kto pozorne vníma Janku naozaj všetkými zmyslami, dá si všetko do jasných súvislostí, a ak doposiaľ nevedel AKO, už vie, ak už vedel, VIE VIAC, príp. MÁ ISTOTU.
Ďakujeme za pekné školiace dni a príjemný tím. Tešíme sa na ďalšie.”

 

AUTOR CITÁTU: Andrea Šedibová

ZAŘÍZENÍ: SZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava