Výber vhodných aktivít u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka v tomto texte predstavuje výber vhodných pomôcok pre osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Sumarizuje obľúbené a dôležité komponenty pre stimuláciu zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti i propriocepcie a vestibulárneho systému. Uvádza i príklady použitia a pozitívne efekty jednotlivých pomôcok na klientov s autizmom....