Skip to main content

Domov pre osoby so zdravotným postihnutím Sulická v Prahe

Domov Sulická poskytuje celoročnú pobytovú a sociálnu službu ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Kapacita našich služieb je 163 osôb. Ponúkame dva druhy sociálnych služieb, a to domov pre osoby so zdravotným postihnutímchránené bývanie. V našej organizácii sa plošne snažíme uplatňovať vo vzťahu ku klientom prístup zameraný na človeka. Zariadenie predstavila Mgr. Jana Biňovcová, koordinátor terapeutickej a duchovnej starostlivosti v Domove pre osoby so zdravotným postihnutím Sulická v Prahe.

Klienti

Domov Sulická podporuje ľudí, ktorých sociálne začlenenie je sťažené z dôvodu ich zdravotného postihnutia, tak, aby boli platnou súčasťou ekonomického, sociálneho i kultúrneho života spoločnosti a žili spôsobom, ktorý je v spoločnosti bežný. Cieľovou skupinou sú teda osoby s mentálnym, či kombinovaným postihnutím od veku troch rokov. Horná veková hranica nie je stanovená.

Snoezelen miestnosť

Relaxačnú miestnosť máme v našom Domove už od roku 2015. Pre nás je využívanie tejto miestnosti neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou kvalitnej starostlivosti o našich užívateľov.

Využívanie Snoezelenu

Našu miestnosť Snoezelen sa snažíme využívať v tom najširšom spektre možných intervencií. Teda nie iba pre relaxáciu, ktorá je veľmi dôležitá, ale aj ako miestnosť vzájomného stretnutia, priestor dôvery a bezpečia, upokojenia a uvoľnenia. Prebiehajú tu terapeutické aktivity – niekedy hodiny muzikoterapie, tanečnej terapie či dramaterapie – využívame koncept bazálnej stimulácie, prebieha tu pedagogická podpora, zážitkové hodiny a rozhovory.

Výsledky

Snoezelenje miesto, kde sa zastaví čas. Ak sa naozaj podarí, že ako klient, tak aj pracovník zanechajú svoje každodenné starosti ešte pred dverami, stáva sa tento priestor ozajstným miestom odpočinku, nie iba fyzickým, ale aj psychickým. Klient tu zažíva pocit výnimočnosti, vie, že tu pracovník bude iba pre neho, má naňho čas, nikam sa neponáhľa. Môžeme tu oveľa viac vnímať klientove potreby a prejavy.

Vybavenie miestnosti

Naša miestnosť je veľká a biela, preto aj možnosti sú variabilnejšie. Určite sme sa snažili miestnosť vybaviť tak, aby bola adekvátna pre všetkých klientov. Miestnosť obsahuje:

 • Bublinkový valec
 • Nástenné panely s aktivitami
 • Biele hojdacie závesné kreslo (list)
 • Hudobný panel
 • Optické vlákna
 • Hviezdne nebo
 • Space projektor
 • Vodnú posteľ
 • Aromadifúzer
 • Zrkadlové gule
 • Lampu z optických vlákien
 • Projektor
 • Domáce kino
 • Vibračný vankúš
 • Masážne pomôcky
 • Mäkký nábytok

Kontakt

Mgr. Jana Biňovcová, koordinátor terapeutickej a duchovnej starostlivosti

binovcova@dozp-sulicka.cz