Skip to main content

Podporte nás formou jednorazového poukázania 2 % z dane z príjmu.

Vaša vôľa k darcovstvu a ochota podporiť našu organizáciu je pre nás záväzkom k poctivému napĺňaniu nášho poslania – pomoci zdravotne postihnutým a znevýhodneným deťom, dospievajúcim a dospelým k lepšej kvalite života a spoločenskému začleneniu. Vnímame nenaplnené potreby ľudí, ktorým osud neprial v rovnakej miere ako nám ostatným a vďaka Vášmu daru sme schopní prinášať riešenia k odľahčeniu ich veľakrát ťažkej životnej situácie.

 

Vaša podpora v prospech ľudí so znevýhodnením je pre nás potvrdením správnosti našich snáh a dáva nám dôležitú motiváciu do ďalšej práce.

Postup pri poukázaní daňovej asignácie:

 

Postup krokov na poukázanie % z príjmu právnických osôb

Postup krokov na poukázanie % z príjmu fyzických osob (SZČO)

Postup krokov na poukázanie % z príjmu zamestnanca

 

Formuláre – zamestnanec:

Vyhlásenie

Vyhlásenie je predvyplnené, obsahuje údaje o našej organizácii.

Potvrdenie o zaplatení dane

Formuláre – fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie: 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (predvyplnené s údajmi našej organizácie)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (predvyplnené s údajmi našej organizácie)

Ak ste ako zamestnanec alebo fyzická osoba (SZČO) v roku 2015 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3 % z dane z príjmu. V takomto prípade k Vyhláseniu alebo k svojmu daňovému priznaniu, prosím, priložte nasledovné:

Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

(Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.)

ALEBO

 

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

(Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť organizácia alebo samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.)

 

Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môžete “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.