Skip to main content

Seniorville Jablonové pri Bratislave

V zariadení Seniorville Jablonové poskytujeme komplexné služby už od roku 2006. Služby poskytujeme vo veľkoryso riešenej bezbariérovej budove s rodinnou atmosférou. Každá izba (k dispozícii sú 1 – 2- a 3- lôžkové) je útulne zariadená a plne vybavená vlastným sociálnym zariadením a nemocničným informačným systémom na privolanie personálu. V areáli zariadenia sa nachádza jedáleň s vlastnou kuchyňou, rehabilitačná miestnosť, dielne pre záujmové činnosti a terapie, vlastná kaplnka s bohoslužbami, multifunkčná spoločenská miestnosť s knižnicou, vonkajšie terasy so sedením a veľká záhrada s altánkom. Vnútorné aj vonkajšie priestory sú 24 hodín denne monitorované kamerovým systémom. Zariadenie predstavila Mgr. Lýdia Alföldyová – riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové.

Klienti

Vďaka kvalitným a profesionálnym zdravotným službám vieme prijať aj:

 • klientov po cievnej mozgovej príhode, po výmene bedrového kĺbu,
 • rôzne pooperačné stavy vyžadujúce zdravotnú rehabilitáciu
 • kvadruparetických klientov
 • onkologických pacientov po liečbe
 • pacientov s permanentným katétrom
 • klientov s alzheimerovým ochorením a rôznymi typmi demencií

Snoezelen miestnosť

Snoezelen miestnosť sme zriadili na jeseň 2015 za účelom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb. Prínos Snoezelen miestnosti pre klientov vnímame predovšetkým v zlepšení a udržaní ich primeraného emočného naladenia, stimulovania komunikácie a kognitívneho nastavenia a pre klientov s rôznymi typmi a prejavmi demencií. Prostredie Snoezelenu taktiež znižuje agresivitu a zlepšuje náladu.

Využívanie Snoezelen miestnosti

Snoezelen miestnosť využívame na pravidelné individuálne pobyty klientov za účelom relaxácie klientov a realizovania individuálnej muzikoterapie, aromaterapiereminiscenčnej terapie.

Snoezelen pravidelne využívajú aj klienti zo špecializovaného oddelenia Alzheimer Home Avalon. Toto stimulujúce prostredie pomáha ľuďom s alzheimerovou chorobou nájsť vnútornú vyrovnanosť a pokoj. Tento účinok umocňuje i meditácia s dychovým cvičením a individuálne rozhovory s prvkami validácie a reminiscencie.

Vybavenie miestnosti

V Snoezelen miestnosti máme k dispozícii:

 • relaxačné kreslá
 • vibračné kreslo
 • aromadifúzer
 • bublinkový vodný válec
 • optické vlákno
 • HiFi vežu
 • hviezdne nebo
 • optický a vibračný vankúš
 • interaktívny ovládač a space projektor s olejovými kotúčmi.

Kontakt

riaditeľka zariadenia Mgr. Lýdia Alföldyová
tel. č.: +421 2 324 10 301
email: riaditel.svj@seniorville.eu
www.seniorville.sk