Skip to main content

VNÍMANIE ČASU A TIMEMANAGEMENT

4-hodinový webinár: Naša pohoda i úspech závisia od našich časových návykov. Aké sú tie Vaše? Čo ak ich upravíme a budete efektívnejší a spokojnejší? Majte čas viac vo svojich rukách – v zamestnaní i doma.

Prihláška na školenie

Názov webinára:

Vnímanie času a timemanagemant


Forma a termín školenia:

Vzhľadom na pretrvávajúci režim sociálneho odstupu a obmedzení súvisiacich s Corona vírusom Vám ponúkame možnosť ďalej sa vzdelávať a prehlbovať svoje vedomosti formou on-line seminára (webinár). Webinár sa uskutoční na platforme ZOOM (inštrukcie k jeho inštalácii v prípade potreby pošleme).

Webinár sa uskutoční v rozsahu 4 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 min) v termíne: 9.3.2021 v čase 13:00 – 16:15 (s 15 minútovou prestávkou).

Pre koho je webinár určený:

Webinár je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom z radov rodičov a verejnosti.

Obsahová náplň webinára:

Lepšie vnímanie času a jeho riadenie pomôže Vám a Vy môžete lepšie pomôcť aj ľuďom vo svojom okolí. Počas kurzu si môžete vyplniť aj test, ako pracujete s časom, s tým, čo ste prežili, ako viete byť v prítomnom okamžiku, ako to máte s plánmi do budúcnosti. Dozviete sa, ako to ovplyvňuje našu súčasnú schopnosť hospodáriť s časom. Zoznámite sa s technikami Time-managementu a s faktormi, kvôli ktorým sa naše časové plány rozpadajú. Spoznáte, aké je Vaše osobné nastavenie a ako to majú ľudia okolo Vás, čo vedie k väčšiemu porozumeniu i nastaveniu pohodovejšieho režimu a komunikácii.

Akreditácia:

Webinár nie je akreditovaný, účastník obdrží Potvrdenie o účasti.

Cena webinára: 30 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahovej a odbornej stránke školenia/webinára kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 20 (minimálny počet účastníkov: 8)

* * * * *

Webinár vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.Úhrada školenia/ webinára

Cena školenia/webinára sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia/webinára a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia/webinára, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia/webinára, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie/webinár, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.