Skip to main content

WEBINÁR: Adaptabilita u žiakov s autizmom

Dvojhodinový webinár zameraný na nastavenie podmienok vzdelávania žiakom s poruchou autistického spektra.

Prihláška na školenie

Názov webinára:

Problémy s adaptabilitou vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického spektra


Forma školenia:

Webinár sa uskutoční on-line na platforme ZOOM (inštrukcie k jeho inštalácii v prípade potreby pošleme).

Webinár sa uskutoční 23.11.2023 v čase 17:00 – 19:00.

Pre koho je webinár určený:

Webinár je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, rodičom a ďalším pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň webinára:

Webinár je zameraný na: 
– nastavenie správnych podmienok vo vzdelávaní žiakov smerom k ich adaptabilite, 
– eliminácia problémového správania prostredníctvom vizuálnych pomôcok, 
– stratégie využívané u detí s PAS pri zvládaní zmien vo výchovno-vzdelávacom procese, 
– príklady vizuálnych pomôcok, ktoré pomáhajú žiakom s PAS pri problémoch s adaptabilitou, 
priestor na diskusiu, otázky.

Akreditácia:

Webinár nie je akreditovaný, účastník obdrží na vyžiadanie Potvrdenie o účasti (elektronickou formou na e-mail).

Cena webinára: 25 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk. Otázky týkajúce sa obsahovej či odbornej stránky školenia smerujte na pani lektorku Janu Hrčovú na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 20 (minimálny počet účastníkov je: 8)

* * * *

Školenie vedie: PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

Vyštudovala študijný odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2012). V Ružomberku na Katolíckej univerzite ukončila rigorózne konanie (2013) v odbore Špeciálna pedagogika. Doktorandské štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v odbore Špeciálna pedagogika v roku 2016. V rámci praxe pôsobila od roku 2014 do roku 2015 na pozícii asistenta učiteľa v triede pre žiakov s autizmom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku a od roku 2015 pôsobí v danej škole ako pedagóg v triede pre žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím. Odborne sa profiluje na oblasť špecifických vývinových porúch učenia a na problematiku osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami. Od roku 2012 až doteraz pôsobí na akademickej pôde, najprv ako asistent a teraz ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.