Skip to main content

WEBINÁR: Ako podporiť emočné učenie nielen v Snoezelene

Dvojhodinový webinár na tému emočného učenia: druhy, špecifiká, námety pre prax.

Prihláška na školenie

Názov webinára:

Ako podporiť emočné učenie nielen v Snoezelene


Forma školenia:

Webinár sa uskutoční on-line na platforme ZOOM (inštrukcie k jeho inštalácii v prípade záujmu pošleme).

Webinár sa uskutoční 16.3.2023 v čase 13:00 – 15:00.

Pre koho je webinár určený:

Webinár je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom z radov rodičov a verejnosti.

Obsahová náplň webinára:

Emócie nás sprevádzajú celým životom – radosť, smútok, strach, hnev… Niektoré ich prejavy vítame, niektoré nám prácu s deťmi a klientmi veľmi komplikujú – výkriky, úteky, agresia… Čo je emocionálne učenie? Ako podporiť rozpoznávanie emócií a proces sebaregulácie? Multisenzorické prostredie a prístup podľa konceptu Snoezelen nám môže tento proces uľahčiť. Na webinári sa dozviete, akými fázami treba prejsť, aké zmyslové podnety môžeme použiť a ako komunikovať emócie u detí a dospelých klientov, ľudí bez ťažkostí, so špeciálnymi potrebami alebo dokonca s kombinovaným postihnutím.

Akreditácia:

Webinár nie je akreditovaný, účastník obdrží na vyžiadanie Potvrdenie o účasti (elektronickou formou na e-mail).

Cena webinára: 25 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahovej a odbornej stránke školenia/webinára kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 20 (minimálny počet účastníkov: 8)

* * * * *

Webinár vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.Úhrada školenia/ webinára

Cena školenia/webinára sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia/webinára a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia/webinára, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia/webinára, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie/webinár, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.