Skip to main content

WEBINÁR: DIRFloortime® u detí s autizmom

Dvojhodinový webinár oboznamujúci s DIRFloortime® – na vzťahu a hre založenou podporou dieťaťa s autizmom alebo jeho prejavmi.

Prihláška na školenie

Názov webinára:

Na vzťahu a hre založená podpora dieťaťa s autizmom alebo v riziku autizmu – oboznámenie sa s DIRFloortime®


Forma školenia:

Webinár sa uskutoční on-line na platforme ZOOM (inštrukcie k jeho inštalácii v prípade potreby pošleme).

Webinár sa uskutoční 17.10.2023 v čase 17:00 – 19:00.

Pre koho je webinár určený:

Webinár je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, rodičom a ďalším pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň webinára:

Na webinári sa dozviete

  • o význame vzťahu pre učenie a vývin dieťaťa s PAS,
  • o možnostiach, ako pristúpiť aj k dieťaťu, ktoré je ťažko dosiahnuteľné a nespolupracuje,
  • o základných princípoch DIRFloortime®,
  • o hre v DIRFloortime®,
  • a zostane priestor na diskusiu, otázky.

Akreditácia:

Webinár nie je akreditovaný, účastník obdrží na vyžiadanie Potvrdenie o účasti (elektronickou formou na e-mail).

Cena webinára: 25 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk. Otázky týkajúce sa obsahovej či odbornej stránky školenia smerujte na pani lektorku Janu Hrčovú na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 20 (minimálny počet účastníkov je: 8)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka základného certifikátu DIRFloortime®, držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia/ webinára

Cena školenia/webinára sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia/webinára a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia/webinára, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia/webinára, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie/webinár, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.