Skip to main content

Referencie

Default Avatar75
ref 1 sk

“V mene mojom i pracovníkov CSS TAU Turie veľmi pekne ďakujem za podkladové materiály, aj za úžasný profesionálny prístup lektorky Jany Hrčovej. Prednáška bola vďaka jej osobným skúsenostiam i vysokej miere odbornosti pútavá a priniesla nové vedomosti a znalosti pre prácu s klientom.”

AUTOR CITÁTU: Ing. Elena Bohdalová, riaditeľka
ZARIADENIE: Centrum sociálnych služieb TAU
Default Avatar75
ref 3 sk

“Děkuji osobně ještě jednou za výborný a velmi přínosný seminář, nové poznatky, výbornou atmosféru.”

AUTOR CITÁTU: Radka Černá
ZARIADENIE: AUT – Centrum, o.p.s., Praha
Default Avatar75
ref 2 sk

“Váš kurz mně dal nové podněty k zamyšlení, jak využívat smyslovou integraci u dětí s PAS. Děkuji.”

AUTOR CITÁTU: Mgr. Klára Svobodová
ZARIADENIE: DOTYK II, o.p.s. – raná péče, Brno
Default Avatar75
ref 4 sk

“Ďakujeme lektorke Jane Hrčovej za nové odborné poznatky k využívaniu multisenzorického prístupu, relaxačných a terapeutických postupov. Zvlášť oceňujeme premostenie neurologických poznatkov s postupmi uplatňovanými v miestnosti Snoezelen. Rovnako zaujímavé a hodnotné boli ukážky a možnosti ich praktickej aplikácie.”

AUTOR CITÁTU: Mgr. Mária Benová
ZARIADENIE: Spojená škola internátna Hrdličkova, Bratislava
Default Avatar75
ref 5 sk

“Janka pre nás pripravila veľmi hodnotné Snoezelen školenie, na ktorom nám sprostredkovala poznatky obohatené o presvedčivé skúsenosti z práce s populáciou osôb s PAS. Je to jemná žienka, ktorá pristupuje k príprave kurzov veľmi svedomito a nič nenecháva na náhodu. Jej spôsob prezentácie problematiky je veľmi zrozumiteľný a nanajvýš užitočný v praxi. Kto pozorne vníma Janku naozaj všetkými zmyslami, dá si všetko do jasných súvislostí, a ak doposiaľ nevedel AKO, už vie, ak už vedel, VIE VIAC, príp. MÁ ISTOTU.
Ďakujeme za pekné školiace dni a príjemný tím. Tešíme sa na ďalšie.”

AUTOR CITÁTU: Andrea Šedibová
ZARIADENIE: SZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava