Skip to main content

SI&SNOEZELEN

Snoezelen

Snoezelen | 3Lobit
Snoezelen alebo multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Senzorická integrácia

Senzorická integrácia | 3Lobit
Senzorická integrácia je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Znamená schopnosť mozgu spracovať prichádzajúce zmyslové informácie za účelom ich použitia. Je to proces, pri ktorom náš mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

Odborný garant

Odborný garant | Občianske združenie 3lobit
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. +421 944 565 068 hrcova@3lobit.sk