Skip to main content

Snoezelen komunita

  Kraj
 • Zlínsky
 • Stredočeský
 • Bratislavský
 • Moravskosliezsky
 • Karlovarský
 • Banskobystrický
 • Královohradecký
 • Košický
 • Žilinský
 • Prešovský
 • Juhomoravský
 • Vysočina
 • Trnavský
 • Pardubický
 • Trenčiansky
 • Nitriansky
 • Olomoucký
 • Ústecký
  Typ zariadenia
 • Iné zariadenie
 • Školské zariadenie
 • Zariadenie sociálnych služieb
 • Zdravotnícke zariadenie
  Cielova skupina
 • Demencia
 • Intaktná populácia
 • Poruchy autistického spektra
 • Poruchy správania
 • Poruchy učenia
 • Mentálne postihnutie
 • Sluchové postihnutie
 • Telesné postihnutie
 • Viacnásobné postihnutie
 • Zrakové postihnutie
 • Poruchy reči
 • Psychiatrické diagnózy
  Vek
 • Deti 0-6
 • Deti 6-18
 • Dospelí
 • Seniori
Zrušiť filtre

Na škole je od roku 2012 zriadená Snoezelen miestnosť s morskou tematikou. Atmosféru mora vytvára projektor vodných efektov. Tematiku morského sveta dotvárajú i steny a závesy v miestnosti, ktoré sú ozdobené obrázkami rybičiek, morských koníkov a vĺn. Miestnosť je zariadená ako biela multisenzorická a relaxačná miestnosť s možnosťou čiernej alternatívy na troch stenách pomocou čiernych a bielych závesov. Pri čiernej alternatíve vynikne UV svetlo, vďaka ktorému je možné využívať UV pomôcky.