Skip to main content

Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR, Bratislava

CSS je trojgeneračný domov pre opustené matky s deťmi a odkázaných seniorov. Seniorom poskytujeme v rámci pravidelných aktivácií: pracovnú terapiu, biblioterapiu, reminiscenčnú terapiu, arteterapiu, aromaterapiu, muzikoterapiu, pamäťové cvičenia.

Súčasťou ponuky pre seniorov je pravidelná tanečno-pohybová terapia a fyzioterapia. Jedinečnosť zariadenia spočíva v spojení troch generácií, vďaka čomu sa seniori necítia izolovaní. Od roku 2014 pribudol v ponuke pre obyvateľov Náruče záchrany SNOEZELEN.
Okrem terapií realizujeme pre klientov projekty sociálnej inklúzie: Trvalá náruč, Adoptuj si starých rodičov, Usmej sa, mama, Kmotričky.
www.naruczachrany.sk

Kontaktná osoba

Alena Petrželková, projektová manažérka
e-mail: naruczachrany@naruczachrany.sk

Snoezelen miestnosť

Miestnosť sme zriadili v roku 2014. Máme menšiu bielu miestnosť, ktorá je však pre potreby seniorov dostačujúca. Máme vodný bublinkový valec, zrkadlá, Space projektor, zrkadlovú guľu s reflektorom, optické vlákna a interaktívny ovládač.

Klienti

Seniorskí klienti s demenciou a Alzheimerovou chorobou, imobilní klienti od 70 rokov.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame na relaxáciu a reminiscenčnú terapiu pre seniorských klientov. Takisto miestnosť využívame aj v projekte Adoptuj si starých rodičov ako miesto stretávania sa seniora so svojou dobrovoľníčkou. V budúcnosti plánujeme SNOEZELEN využívať aj pre opustené mamičky s deťmi.

Seniori z miestnosti odchádzajú pokojnejší, na každú ďalšiu návštevu sa tešia. Za všetko hovoria ich slová:

To je krása!
Prečo ste to doteraz schovávali?
Je to tu zaujímavé.
Cesta do iného sveta.