Skip to main content

Stredisko sociálnych služieb (SSS), Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár, Banská Bystrica

Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby seniorom ako denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou pobytovou formou.

Viac si o nás nájdete v tomto linku.

Kontakt

Mgr. Ľubica Holosová, vedúca SSS

Tel: 048/415 51 71, E-mail: sss.bb@stonline.sk

Snoezelen miestnosť

V Stredisku sociálnych služieb je vytvorená tzv. biela miestnosť so stimulačnými prvkami so zameraním najmä na zrakové, sluchové a hmatové podnety. Miestnosť je určená na oddych, relaxáciu, upokojenie a rozjímanie, prípadne na uspokojovanie duchovných potrieb a zároveň sa využíva ako voľnočasová miestnosť. Celý priestor je vybavený modernými svietidlami, zrkadlami, hi-fi vežou, polohovateľným relaxačným kreslom i predmetmi z minulosti.

Klienti

Seniori s demenciou (Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia) a inými diagnózami (neurologickými, psychiatrickými), priemerný vek je 74,2 rokov; vekové rozpätie je od 53 do 92 rokov.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako voľnočasovú aktivitu a ako relaxáciu pre seniorov s demenciou.

Postrehy, rady, skúsenosti, radosti, strasti…

Za najobľúbenejšiu aktivitu považujú klienti počúvanie upokojujúcej hudby v kombinácii s  rôznymi svietidlami a lietajúcim bocianom. Za najzábavnejšie považujú klienti hádanie predmetov zašitých v tajomných vrecúškach (žlto-čiernych) a trénovanie pamäti prostredníctvom hmatu – hľadanie a pomenovávanie predmetov ukrytých v bielych krabiciach s okrúhlymi otvormi.

Za všetko hovoria reakcie našich klientov:

„To musel byť riadny fiškus, čo vymyslel takéto čosi!“ – reakcia 92-ročného klienta K. P. pri pohľade na plávajúce guľôčky vo vodnom stĺpci a hmlovú lampu.

„Jéj, tu sú Vianoce?“ – reakcia 86-ročnej klientky M. K. pri pohľade na rozsvietené svietidlá a odrazy neónových nálepiek na plafóne.

„Aha, tu letí bocian, niekde sa narodí bábätko.“ – reakcia 78-ročnej klientky E. O., ktorá dokázala zdvihnúť stále sklonenú hlavu pri pohľade na letiaceho dreveného bociana.