Skip to main content

Domov u lesa, p. o., Tavíkovice

Cieľovou skupinou sú muži a ženy nad 18 rokov so všetkými stupňami mentálneho postihnutia, mobilní aj imobilní, prípadne s kombinovanými vadami v miernom pásme.

Kontaktná osoba

Milan Gašper, vedúci prevádzky

mail: gasper@domovtavikovice.cz, tel: +420 515 300 528

Snoezelen miestnosť

Relaxačnú miestnosť sme, vďaka finančnej podpore Nadácie ČEZ, vybudovali vlastnými silami. O to viac si miestnosť ceníme. V miestnosti máme pre klientov vodnú posteľ, hrací bazénik s loptičkami, dataprojektor, rádio, prehrávač DVD, hmlovú fontánu, magickú guľu, optické vlákna, lávové lampy a projektory, závesný kôš, vodnú stenu a vodné stĺpy. Každý klient si sám zvolí, ktorá časť vybavenia ho zaujíma a kde sa cíti najlepšie.

Klienti

Klienti sú vo veku 18 až 80 rokov. Cieľovou skupinou sú muži a ženy nad 18 rokov so všetkými stupňami mentálneho postihnutia, mobilní aj imobilní, prípadne s kombinovanými vadami v miernom pásme.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen je v našom zariadení veľkým prínosom najmä pre vytvorenie atmosféry bezpečia a dôvery u klientov. Cieľovou skupinou nášho domova sú klienti primárne s mentálnym postihnutím, ktorých stav je nezvratný a je dôležité ich počúvať a snažiť sa o zmiernenie vedľajších prejavov spojených s touto diagnózou. Vybudovaná relaxačná miestnosť je pre našich klientov veľkým prínosom a vyhľadávanou akvizíciou.

Ďalšie informácie

Nebáť sa prekonať počiatočnú nedôveru (nielen zo strany klientov, ale najmä spolupracovníkov) je len prvý krok. Ďalším a zložitejším je myšlienku a projekt udržať – nezaspať na vavrínoch. A verte: STOJÍ TO ZA TO !!!