Skip to main content

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Čadca

V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia  dôchodkového veku.

Krátky popis zariadenia

V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia  dôchodkového veku. DSS a ZpS poskytujú odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti špecifikované zákonom o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je 158 miest, zabezpečujeme ambulantnú, týždennú a celoročnú formu pobytu. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Capeková – sociálna pracovníčka

E-mail: ddcahorelica@vuczilina.sk

Snoezelen miestnosť

Terapia Snoezelen sa realizuje ako voľnočasová aktivita v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí miestnosti, ktorú sme si vytvorili aj podľa odporúčaní odborníkov, ale je tam aj kúsok našich nápadov a návrhov, čím je pre nás svojím spôsobom výnimočná. Miestnosť Snoezelen je zariadená ako biela miestnosť. Počas terapie sú zabezpečované nové zážitky, fyzické a psychické uspokojenie, harmonizácia či načerpanie nových síl.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • hojdacie kreslo
 • bublinkové valce
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • projektor
 • Space projektor
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • mäkké matrace
 • polohovacie vaky
 • CD s relaxačnou hudbou
 • hmatové vrecúška
 • aromadifuzér
 • fľaštičky s bylinkami
 • vonné vrecká

Klienti

Našími klientmi sú deti, mládež a dospelí s rôznymi druhmi postihnutia a klienti v dôchodkovom veku odkázaní na poskytovanie sociálnej služby. Vekové rozpätie je od 7 do 99 rokov.

Využitie Snoezelenu

Prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby sa snažíme vyvolať u našich klientov množstvo zmyslových pocitov. Stimuláciu pohybu a rozvoj vestibulárneho vnímania sme vyriešili zakúpením hojdacieho kresla. V miestnosti prebieha zraková a sluchová stimulácia prostredníctvom rôznych projekcií a zvukových kulís. Miestnosť nám slúži prevažne na voľnočasové aktivity. Realizujeme v nej individuálne i skupinové pobyty. Naším cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Vďaka pobytom v Snoezelen miestnosti dochádza u klientov k zníženiu agresivity, zvýšeniu spontaneity a relaxácii. Multisenzorickú miestnosť využívame tiež na bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu a reminiscenčnú terapiu.