Skip to main content

Domov sociálnych služieb Méta, Lipovec – Vrútky

Sme jedno z piatich zariadení DSS Méta, ktoré poskytuje starostlivosť dospelým a deťom s rôznym druhom postihnutia celoročne, ale aj týždenne či formou denného stacionára.

Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Kohútová – sociálny pracovník, priama práca s klientom

E-mail: kohutova.lenka87@gmail.com

Snoezelen miestnosť

Snoezelen miestnosť sa nachádza na spodnom podlaží. Pracujeme s klientmi zväčša individuálne, ale v niektorých prípadoch aj skupinovo. Miestnosť im poskytuje relaxáciu a odpočinok

Vybavenie miestnosti

 • projektor s vymeniteľnými tematickými kotúčmi – delfíny, motýle, exotické vtáky, mačky a psy, príroda…
 • vodná posteľ s baldachýnom
 • hojdací list
 • reflektory meniace farbu v miestnosti
 • vodný bublinkový valec
 • interaktívny ovládač meniaci farbu vo valci a na optických vláknach
 • zrkadlové pozadie bublinkového valca
 • optické vlákna
 • polohovací vak bielej farby
 • niekoľko mäkkých vankúšov
 • ozvučenie miestnosti
 • pomôcky na hmatovú stimuláciu
 • svetielkujúce interaktívne loptičky
 • hviezdna obloha
 • relaxačná hudba
 • aromalampa
 • exotické hudobné nástroje

Využívanie miestnosti

Snoezelen využívame na voľnočasové aktivity (oddych a relaxácia), ale aj na terapeutické účely. Pracujeme s klientmi s rôznymi postihnutiami vo veku od 20 do 50 rokov.