Skip to main content

Denné centrum Mateřídouška, Chodov

Centrum poskytuje služby sociálnej starostlivosti prostredníctvom denného stacionára a sociálne terapeutických dielní.

Denný stacionár je určený pre deti aj dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Stacionár ponúka širokú škálu výchovných, vzdelávacích a terapeutických činností. Terapeutické dielne poskytujú služby dospelým s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sa nemôžu uplatniť na otvorenom trhu práce. Cieľom je prehlbovať pracovné schopnosti a návyky klientov. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Věra Bráborcová, riaditeľka

E-mail: info@opschodov.cz

Snoezelen miestnosti

V centre sú zriadené 3 Snoezelen miestnosti – tmavá (stimulačná), aktivizačná a relaxačná miestnosť.

Vybavenie miestností

 • vodné lôžko
 • LED svetlá a pomôcky
 • optické vlákna
 • vodný valec
 • projektor
 • zrkadlá
 • vaky
 • masážne kreslo
 • stropný záves
 • lopty
 • hojdací koník
 • balančné pomôcky
 • hudobné nástroje (bubienky, flauty a iné)
 • dažďová palica
 • zvukové loptičky a hračky
 • svetelné loptičky a hračky
 • akupresúrne loptičky
 • kamene
 • pieskovnička
 • prstene SU-JOK
 • hmatové vrecúška
 • vankúšiky
 • modelína
 • prírodniny
 • masážni ježkovia, loptičky, goliere, topánky, strojčeky, podložky
 • záťažové pomôcky
 • aromahračky a aromaloptičky
 • aromadifuzér a aromalampy

Klienti

Deti a dospelí s mentálnym, kombinovaným, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú metódu s cieľom rozvíjať osobnosť klienta. Multisenzorické prostredie nám pomáha stimulovať zmysly, rozvíjať motorické, komunikačné a kognitívne schopnosti, podporiť interakciu s prostredím a zvýšiť mieru spontánnosti. Snoezelen tiež zlepšuje koncentráciu a pozornosť, znižuje mieru agresívneho a autoagresívneho správania a prehlbuje vzťah medzi klientom a terapeutom. Metóda tiež umožňuje klientom uvoľniť sa a stimuluje ich fantáziu. V miestnosti realizujeme individuálne aj skupinové pobyty. Multisenzorické prostredie využívame aj na bazálnu stimuláciu, aromaterapiu a muzikoterapiu.