Skip to main content

Autistické centrum Andreas® n.o., Bratislava

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s poruchou autistického spektra.

Viac informácií nájdete na www.andreas.sk.

Kontakt

Lucia Gvozdjáková – projektový manažér

E-mail: gvozdjakova@andreas.sk 

Snoezelen miestnosti

Biela miestnosť

Nachádza sa priamo v budove centra Andreas, na druhom poschodí. Je prístupná aj pre imobilných klientov. Pracuje sa v nej väčšinou individuálne s jedným klientom (miestnosť má približne 15 m2). Skupinová terapia sa poskytuje podľa dohody. Vďaka vhodnému vybaveniu a príjemnej atmosfére umožňuje priestor relaxáciu a zároveň aj zmyslovú stimuláciu v závislosti od stanoveného cieľa. Zariadenie je ovládané cez počítač, čím je otvorené aj zmenám podľa potrieb klienta.

Pomôcky, ktoré sa nachádzajú v bielej miestnosti:

 • zrkadlová guľa a reflektor s farebným kotúčom, ktoré vytvárajú svetelné stopy na stenách miestnosti
 • projektor Solar 250 s vymeniteľnými tematickými kotúčmi – oblaky, podmorský svet (delfíny), les v rôznych ročných obdobiach, motýle, pestrofarebný kotúč s olejovými škvrnami
 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom, pomocou ktorého sa dajú meniť farby
 • zrkadlové pozadie bublinkového valca, ktoré ešte viac umocňuje zrakovú stimuláciu
 • optické vlákna, ktoré plynule menia farbu a sú nainštalované ako vodopád v rohu miestnosti; klient môže s vláknami manipulovať bez rizika zranenia
 • interaktívne panely so svetelnými a zvukovými efektmi
 • dotyková stena s rôznymi štruktúrami na stimuláciu hmatu a farebnými tlačidlami, po ich stlačení sa rozsvietia svetlá a ozve sa názov príslušnej farby
 • ozvučená kocka, ktorá hovorí farby v závislosti od toho, akú má polohu
 • emocionálna stena s tlačidlami a ľudskými zvukmi ( 🙂 smiech, 🙁 smútok)
 • piano-matrac s interaktívnymi klávesami, ktoré môžu klienti stláčať rukami alebo nohami, aby aktivovali rôzne zvuky a tóny, napr. zvuky zvierat, ľudské zvuky, zvuky prírody…
 • hojdacia sieť
 • polohovací vak a množstvo mäkkých vankúšov
 • mäkké podlahové a nástenné čalúnenie, hrubé zamatové biele závesy
 • farebné osvetlenie z trubíc s voliteľnými programami meniacich sa farieb
 • ozvučenie miestnosti – reproduktory v rohoch miestnosti
 • pomôcky na hmatovú stimuláciu – dotyková lampa (plazma valec); dotykové pexeso
 • masážno-vibračný prístroj a masážne loptičky
 • záťažová prikrývka
 • UV lampa a fosforeskujúce predmety
 • svetielkujúce interaktívne loptičky
 • hviezdna obloha visiaca zo stropu miestnosti (svetielka v kombinácii s priesvitnou látkou v tvare baldachýnu)
 • aromadifuzér
 • bublistroj

Hrová dobrodružná miestnosť (telocvičňa)

Miestnosť umožňuje dieťaťu voľný pohyb, behanie, lezenie, skákanie, hojdanie a ďalšie činnosti dôležité pre jeho zdravý vývin. Klienti, ktorých vývin neprebieha obvyklým spôsobom, potrebujú podporu v činnostiach, ktorým u zdravých ľudí nemusíme venovať špeciálnu pozornosť, dejú sa akosi samé. Dobrodružná miestnosť je plná materiálov a pomôcok, ktoré podnecujú aktivitu klienta, motivujú ho k tomu, aby si vyhľadal činnosti, ktoré potrebuje pre svoj rozvoj. Jednou z oblastí, ktorá býva u klientov s autizmom narušená, je aj schopnosť senzorickej integrácie. Je to funkcia mozgu, ktorá človeku umožňuje spájať informácie prichádzajúce z jednotlivých zmyslových systémov do zmysluplného celku, na základe ktorého dokáže primerane konať. Napríklad podnety prichádzajúce prostredníctvom zraku sa musia prepojiť s informáciami o polohe vlastného tela, aby človek dokázal vykročiť správnym smerom a nespadnúť. Hravá dobrodružná miestnosť ponúka možnosť podporovať prepájanie zrakového a sluchového systému so systémom vestibulárnym (informuje o polohe tela), kinestetickým (informuje o pohybe tela), proprioceptívnym (dodáva informácie zvnútra tela) a taktilným (hmatovým).

To sa deje prostredníctvom využívania nasledujúcich pomôcok:

 • hojdačky – jednobodová (dieťa sa v nej zakrúca, odkrúca alebo hojdá), dvojbodová hojdacia plachta, štvorbodová hojdacia doska – umožňujú pohyby tela rôznymi smermi a aktivujú kinesteticko-vestibulárny systém
 • mäkké schody, kocky a suchý bazén – okrem rozvoja hrubej motoriky a koordinácie pohybov slúžia aj na podporu vnímania vlastného tela a aktivujú proprioceptívny systém. Niektoré deti potrebujú silné podnety, ktoré si môžu v bezpečnom prostredí mäkkých kociek zabezpečiť. Padanie a hádzanie sa na žinenky im dodáva chýbajúce impulzy.
 • kužeľ – otáčanie v kuželi pomocou prenášania váhy vlastného tela aktivuje kryštáliky vnútorného ucha, ktoré sú súčasťou vestibulárneho systému; toto cvičenie, podobne ako aj iné cvičenia (obsahujúce pohyb) je dobré spojiť aj so zvukovou stimuláciou, napr. so spievaním pesničky alebo hovorením riekanky. V mozgu dieťaťa sa tak prepájajú mnohé podnety: zvukový, meniace sa zorné pole, vestibulárno-kinestetické podnety.
 • lavička = kladina – prechádzanie po kladine rozvíja koordináciu pohybov, podporuje vestibulárno-kinestetický systém
 • ďalšie: tunel, valec, fitlopty, mäkká nafukovačka, masážne polgule, po ktorých sa dá kráčať, prekračovanie vodorovných prekážok, lezenie na rebriny, jazdenie na skateboarde v stoji, po sediačky, po ležiačky, uzatvárateľné vajíčko, do ktorého sa dieťa môže skryť, balóny, lopty, podložky, atď.

Klienti

Deti, dospievajúci a mladí dospelí s poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

 • terapeutická aktivita
 • voľnočasová aktivita
 • podporný pedagogický prostriedok – čiastočne

04

03

5-08

07

05

02

06