Skip to main content

Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s poruchou autistického spektra.

Snoezelen miestnosť

Nachádza sa priamo v budove centra Andreas, na druhom poschodí. Je prístupná aj pre imobilných klientov. Pracuje sa v nej väčšinou individuálne s jedným klientom (miestnosť má približne 15 m2). Vďaka vhodnému vybaveniu a príjemnej atmosfére umožňuje priestor relaxáciu a zároveň aj zmyslovú stimuláciu v závislosti od stanoveného cieľa. Zariadenie je ovládané cez počítač, čím je otvorené aj zmenám podľa potrieb klienta.

Pomôcky, ktoré sa nachádzajú v bielej miestnosti:

 • zrkadlová guľa a reflektor s farebným kotúčom, ktoré vytvárajú svetelné stopy na stenách miestnosti
 • projektor Solar 250 s vymeniteľnými tematickými kotúčmi – oblaky, podmorský svet (delfíny), les v rôznych ročných obdobiach, motýle, pestrofarebný kotúč s olejovými škvrnami
 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom, pomocou ktorého sa dajú meniť farby
 • zrkadlové pozadie bublinkového valca, ktoré ešte viac umocňuje zrakovú stimuláciu
 • optické vlákna, ktoré plynule menia farbu a sú nainštalované ako vodopád v rohu miestnosti; klient môže s vláknami manipulovať bez rizika zranenia
 • interaktívne panely so svetelnými a zvukovými efektmi
 • dotyková stena s rôznymi štruktúrami na stimuláciu hmatu a farebnými tlačidlami, po ich stlačení sa rozsvietia svetlá a ozve sa názov príslušnej farby
 • emocionálna stena s tlačidlami a ľudskými zvukmi ( 🙂 smiech, 🙁 smútok)
 • hojdacia sieť
 • polohovací vak a množstvo mäkkých vankúšov
 • mäkké podlahové a nástenné čalúnenie, hrubé zamatové biele závesy
 • UV trubice
 • ozvučenie miestnosti – reproduktory v rohoch miestnosti
 • pomôcky na hmatovú stimuláciu – dotykové pexeso
 • masážno-vibračný prístroj a masážne loptičky
 • záťažová prikrývka
 • UV lampa a fosforeskujúce predmety
 • svetielkujúce interaktívne loptičky
 • hviezdna obloha visiaca zo stropu miestnosti (svetielka v kombinácii s priesvitnou látkou v tvare baldachýnu)
 • aromadifuzér
 • bublistroj

Klienti

Deti, dospievajúci a mladí dospelí s poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

 • terapeutická aktivita
 • voľnočasová aktivita
 • podporný pedagogický prostriedok – čiastočne

 

Kontakt

Lucia Gvozdjáková – projektový manažér

E-mail: gvozdjakova@andreas.sk 

Viac informácií nájdete na www.andreas.sk.