Skip to main content

Auxilium, o.p.s., Vsetín

Auxilium, o.p.s. poskytuje nasledujúce sociálne služby: raná starostlivosť, osobná asistencia, odľahčovacia služba, sociálne-aktivizačná služba, multisenzorická stimulácia, asistovaná doprava.

Služby sú určené pre osoby s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, kombinovaným postihnutím a poruchou autistického spektra. Viac informácií na www.auxilium.cz.

Sídlo: Auxilium o.p.s., 756 22 Hošťálkova 428

Pracovisko: Nemocničná 945, 755 01 Vsetín

Kontakt

Mikulíková Božena – riaditeľka

Pracovníci multisenzorickej miestnosti:

Fleischnerová Marcela – pracovník ranej starostlivosti – rana.pece@auxilium.cz

Strnadlová Iveta – vedúca sociálne-aktivizačnej služby – socialne-aktivizacni.sluzby@auxilium.cz

Snoezelen miestnosť

V našom zariadení máme jednu multisenzorickú miestnosť rozdelenú napoly. Jednu polovicu využívame na voľnočasové a terapeutické aktivity. Miestnosť je tmavo vymaľovaná (steny sa dajú prekryť bielym plátnom) s vyhrievanou vodnou posteľou. V miestnosti je mnoho pomôcok na stimuláciu zmyslov (zrak, čuch, hmat, sluch, chuť). Je tu vytvorený priestor, ktorý poskytuje používateľom uvoľnenie a relaxáciu, umožňuje im v pokoji a pohode nachádzať svoje schopnosti a zručnosti a pochopiť vlastné telo. Sú tu svetelné pomôcky (SNAP projektor, lampy s optickými vláknami, bublinkové valce, lávové lampy, hviezdny padák, optické vlákna, plazmové lampy, ultrafialové svetlo a ďalšie), vibračné prístroje (masážne lampy, masážne prístroje, vibračné vankúše), zvukové pomôcky a hračky, hmatové pomôcky (veľké množstvo predmetov s rôznymi povrchmi), CD so zvukmi prírody, relaxačnou hudbou a rôznymi žánrami hudby, ľahké aromatické vône (vône dokážu povzbudiť i upokojiť). V druhej časti miestnosti sa nachádza gulôčkový bazén, polohovacie vaky, závesná hojdačka, množstvo hmatových podnetov (kamienky, rôzne druhy piesku, prírodniny, mušle, atď.), hudobné nástroje vrátane bubnov (vnímame zvuky nástrojov, ale aj ich vibrácie), zrkadlová stena.

Klienti

Miestnosť je určená pre deti i dospelých.

Využívanie Snoezelenu

Týmto osobám ponúkame primerané aktivity. V miestnosti sa snažíme vytvárať pocit bezstarostného uvoľnenia. Realizujeme tu individuálne aj skupinové programy.

Ponuka aktivít a činností v multisenzorickej miestnosti

 • Bazálna stimulácia
 • Relaxačné „míčkování“
 • Stimulačné a relaxačné programy pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
 • Masáže
 • Stimulácia všetkých zmyslov
 • Aktivizačné činnosti s prvkami dramaterapie
 • Aktivizačné činnosti s prvkami muzikoterapie
 • Sebapoznávacie techniky
 • Relaxácia
 • Relaxácia pre osoby starajúce sa o osoby s postihnutím

Snoezelen

 • Podporuje pocit pohody, odbúrava stres; teplá vodná posteľ navodzuje celkové uvoľnenie, podporuje schopnosť vnímať rôzne podnety. Všetky aktivity vychádzajú z potrieb užívateľov.
 • Snaží sa zvýšiť kvalitu života ľudí so stredným, ťažkým alebo kombinovaným postihnutím, poruchou autistického spektra, hyperaktivitou, zmyslovým postihnutím alebo poruchami správania.