Skip to main content

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím, Sibírska 69, Bratislava

V našom zariadení poskytujeme 38 klientom ambulantnou, týždennou a celoročnou pobytovou formou komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, odborný rehabilitačný program, špeciálnopedagogické, liečebnopedagogické a psychologické služby, a sociálny servis.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Strašilová, vychovávateľ – terapeut

E-mail: 
sibirska.vychova@gmail.com

Tel: 02/44461207 

Snoezelen miestnosti

V zariadení máme v súčasnosti vytvorené tri Snoezelen miestnosti – bielu, tmavú a hrovú miestnosť.

Biela Snoezelen miestnosť

V našej bielej miestnosti sa nachádzajú tieto komponenty: hudobná vodná posteľ so zosiľovačom, hifi-veža s dvoma reproduktormi, aromadifuzér, bublinostroj, optické vlákna, projektor, bublinkový valec s ovládačom, dotyková stena navrhnutá podľa potrieb našich klientov, guľa s reflektorom, svetielkujúce „hviezdne nebo“, biele nebesá, závesné kreslo v tvare listu a krémové závesy.

Pre pohodlie našich klientov sa v miestnosti nachádza koberec s vysokým vlasom, vankúše, deky a tiež biele polohovacie kliny. To všetko prispieva k tomu, aby bol relaxačný charakter miestnosti naplnený.

Tmavá Snoezelen miestnosť

V tmavomodrej Snoezelen miestnosti sa taktiež nachádza bublinkový valec s ovládačom, optické vlákna, guľa s reflektorom, svetielkujúce „hviezdne nebo“, tmavomodré nebesá a tmavé závesy. Steny miestnosti sú namaľované na tmavomodrú farbu. Je tiež vybavená reproduktormi a zosilňovačom.

V miestnosti sú umiestnené matrace na ležanie, deky, vankúše a dotyková stena, a vzhľadom na charakter miestnosti veľmi dôležitá UV lampa a predmety z UV aktívneho materiálu.

Obe miestnosti sú plne využívané našimi klientmi zohľadňujúc ich jednotlivé potreby.

Klienti

Našimi klientmi sú deti a dospelí vo veku od 6 do 61 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, rečovými a duševnými poruchami.

Využívanie Snoezelenu

Multisenzorickú terapiu Snoezelen využívame podľa individuálnych potrieb každého jednotlivca, najmä ako terapeutickú aktivitu a pedagogicko-podporný prostriedok.