Skip to main content

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Veľký Krtíš

Zariadenie poskytuje celoročné pobytové služby seniorom a dospelým so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami.

Zariadenie sa skladá z Domova sociálnych služieb s kapacitou 90 miest a Domova dôchodcov, ktorý má kapacitu 52 miest. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Gabriela Bírová, vedúca sociálno-zdravotného úseku

E-mail: gabrielkabirova@gmail.com

Multisenzorické miestnosti

V zariadení sa nachádzajú dve multisenzorické miestnosti – biela a tmavá.

Vybavenie bielej miestnosti

 • vibračná vodná posteľ
 • bublinkový valec
 • optické vlákna
 • zrkadlová guľa s WiFi LED reflektorom
 • interaktívny ovládač
 • projektor s obrázkovými kotúčmi
 • HiFi veža
 • kreslo na hojdanie v tvare listu
 • záťažová prikrývka
 • masážna podložka
 • kreslo
 • aromadifuzér
 • hovoriace krabičky
 • uvoľňujúci vak
 • aromalampy
 • masážny valec a loptičky

 

Vybavenie tmavej miestnosti

 • bublinkový valec
 • ultrafialové optické vlákna
 • Space projektor s olejovými kotúčmi
 • laserová pologuľa
 • trblietavé prútiky
 • UV koberec
 • UV pomôcky (kúzelné paličky, UV hadičky, UV šatky a ďalšie)
 • hudobná rolka
 • dotykový panel
 • hudobné nástroje
 • UFO z optických vlákien

 

Klienti

Klientmi zariadenia sú dospelí s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, osoby s kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím, zrakovým postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchou správania a seniori s demenciou.

Využívanie Snoezelenu

Aj napriek tomu, že s metódou Snoezelen pracujeme len od roku 2012, naši klienti si už na aktivity v Snoezelen miestnostiach zvykli a tešia sa na ne. U agresívnych klientov vieme pobytom v Snoezelen miestnosti zvládať tenzie bez agresívneho ataku. Pomocou hovoriacich krabičiek robíme nácvik komunikácie u klientov, ktorí majú poruchy reči. Tmavú miestnosť uprednostňujú najmä klienti s DMO a mladší klienti. Seniori chodia výhradne do bielej miestnosti, tmavú miestnosť odmietajú. V Snoezelene realizujeme tiež aromaterapiu, muzikoterapiu a reminiscenčnú terapiu.

V multisenzorických miestnostiach pracujeme individuálnou i skupinovou formou, prevažuje však individuálny prístup. Pri individuálnej práci je vzájomná interakcia medzi klientom a pracovníkom silnejšia a pracovník má viac možností poskytnúť klientovi dostatočný priestor na aktivity bez zbytočného obmedzovania alebo diktovania tempa pri jednotlivých činnostiach. Pri voľnom pobyte je rozhodujúci záujem klienta, pri využívaní scenárov sa Snoezelen jednotka riadi vytvoreným scenárom. Scenáre môžu byť využívané opakovane, alebo vytvárané intuitívne, podľa danej atmosféry Snoezelen jednotky.