Skip to main content

SENIOR centrum Blansko, p.o., Blansko

Zariadenie poskytuje sociálne služby v Domove pre seniorov a Domove so zvláštnym režimom.

Zariadenie poskytuje ubytovanie, stravovanie, zdravotnú starostlivosť a tiež doplnkové služby, ktoré zahŕňajú rôzne formy rehabilitácie, aktivizačné a terapeutické činnosti, napríklad muzikoterapiu, reminiscenčnú terapiu, tanečnú terapiu, kanisterapiu a Snoezelen. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Bc. Rudolf Krejčíř, riaditeľ zariadenia

Tel: +720 516 410 206

E-mail: ddblansko@ddblansko.cz

Multisenzorické miestnosti

V SENIOR centre Blansko sú zriadené dve Snoezelen miestnosti.

Snoezelen miestnosť – hlavná budova

Prvá multisenzorická miestnosť je situovaná v hlavnej budove centra. Je v prevádzke od roku 2011. Vybavenie miestnosti (nábytok, sedačky, polohovacie vankúše) je ladené do tmavozelenej farby, koberec a závesy sú taktiež tmavozelené. Steny sú svetlé, aby ich bolo možné využiť na projekciu.

Vybavenie miestnosti

 • vodný stĺp s pódiom
 • svetelný zdroj Faseroptik
 • záves z optických vlákien
 • zrkadlová guľa s priemerom 30 cm
 • 2 reflektory pre zrkadlovú guľu
 • projektor Super Solar 100C, 60 milimetrové šošovky, s rotátorom pre obrázkové kotúče
 • obrázkové kotúče – mraky, stromy, na vidieku, tropické ryby, tropickí vtáci, veľryby, hviezdna obloha, motívy prírody, záhrada, pohľad späť
 • obrázkové kotúče s tekutinou – sýte farby, aqua/zelená
 • zrkadlo
 • hojdacia sieť s príslušenstvom
 • rohové matrace
 • domáce kino s CD/mp3
 • TheraBeans – fazuľky pre rozvoj jemnej motoriky
 • hra Logeo
 • 2 didaktické tabule
 • súprava taktilných kotúčov
 • koberec
 • plazmová guľa
 • keramická aromalampa
 • stropné osvetlenie so stmievaním

Snoezelen miestnosť – prístavba

Druhá multisenzorická miestnosť je umiestnená v prístavbe centra. Je menšia ako Snoezelen miestnosť v hlavnej budove. Jej farebné ladenie je svetlé – koberec má farbu bielej kávy, rovnako ako hojdacia sieť. Nábytok je oranžový. Miestnosť plánujeme dovybaviť nábytkom a polohovacími pomôckami.

Vybavenie miestnosti

 • optické vlákna so sveteleným zdrojom – 200 vlákien je zavesených v rohovej konzole
 • bublinkový valec s rybičkami
 • SNAP projektor
 • CD minisystém s mp3
 • závesná hojdacia sieť
 • koberec
 • elektrická aromalampa s farebnými diódami Soehnle

Klienti

Klientmi Domova pre seniorov sú seniori nad 65 rokov, ktorí kvôli zníženej sebestačnosti nedokážu samostatne žiť v domácom prostredí. Klientmi Domova so zvláštnym režimom sú seniori nad 65 rokov s Alzheimerovou chorobou alebo iným typom demencie.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame predovšetkým ako terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, rozvíjať motoriku, kognitívne a komunikačné schopnosti. Taktiež sa v multisenzorickom prostredí snažíme navodiť u klientov uvoľnenie a relaxáciu. V Snoezelen prostredí s klientom pracujeme individuálne. Multisenzorické prostredie využívame i na ďalšie terapie, napríklad bazálnu stimuláciu, muzikoterapiu, aromaterapiu a reminiscenčnú terapiu.