Skip to main content

Renona Rehabilitation, s.r.o., Šúrovce

Renona sa venuje rehabilitačnej liečbe detí a dospelých s poruchami pohybového aparátu, centrálnej a periférnej nervovej sústavy.

Dĺžka jednotlivého pobytu je od 14 do 28 dní, rehabilitačná liečba prebieha 3 až 7 hodín denne v závislosti od individuálnych špecifík klienta. Súčasťou rehabilitačnej liečby sú aj podporné liečebné metódy, napríklad kraniosakrálna terapia, kvantová terapia, laseroterapia, akupunktúra, kinesiotaping, bioptronová liečba, elektroliečba, rašelinové a siričité zábaly, kryoterapia, termoterapia, oxygenoterapia a muzikoterapia. Zariadenie sa zameriava na tieto diagnózy: DMO, centrálny hypo/hypertonický syndróm, hydrocefalus, stavy po traumatických poraneniach mozgu a miechy, poúrazové a pooperačné stavy, skoliózy, bolesti chrbtice, poruchy koordinácie pohybov, oneskorený vývoj reči, spomalený pychomotorický vývoj a ďalšie poruchy nervového systému. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Marek Paľúch, riaditeľ

E-mail: info@renona-rehabilitation.com

Snoezelen miestnosť

V zariadení je od októbra 2013 zriadená biela multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • bublinkový valec Maxi s loptičkami
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • koberec s mliečnou dráhou
 • interaktívne LED kreslo
 • WiFi LED reflektor a zrkadlová guľa
 • panel s rotujúcim kolesom
 • interaktívny ovládač
 • SNAP projektor
 • nástenný panel s aktivitami
 • aromadifuzér 4 v 1
 • vibračný vankúš
 • hovoriaca krabička

V prípade záujmu si môžete pozrieť video z miestnosti.