Skip to main content

Čtyřlístek – Centrum pre osoby so zdravotným postihnutím, Ostrava

Centrum Čtyřlístek poskytuje spektrum sociálnych služieb pre osoby s mentálnym postihnutím alebo kombináciou mentálneho postihnutia s telesným alebo zmyslovým postihnutím.

Prevádzkuje niekoľko domovov pre osoby so zdravotným postihnutím, týždenný a denný stacionár a chránené bývanie. Centrum poskytuje aj ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. Súčasťou zariadenia je tiež Centrum pracovnej činnosti pre osoby s mentálnym postihnutím, ktoré sa kvôli svojmu handicapu nemôžu uplatniť na trhu práce. Celková kapacita všetkých zariadení je 373 klientov. Viac informácií nájdete na internetovej stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

PhDr. Lenka Černikovská, psychológ

E-mail: psycholog@ctyrlistekostrava.cz

Snoezelen miestnosti

Máme zriadené dve Snoezelen miestnosti v najväčšom domove, jednu v ďalšom domove a jednu v zariadení pre deti. V miestnostiach využívame rôzne druhy svetiel, pracujeme s rozličnými hudobnými nástrojmi, nahrávkami zvukov a hudby. Používame predmety s rôznou kvalitou povrchov, súbor drevených „hladítok“ s nalepenými rôznorodými povrchmi, nášľapné dosky s rôznymi povrchmi. Tiež využívame špeciálnu vyvažovaciu pomôcku a fľaštičky s rôznymi vôňami pre čuchovú stimuláciu.

Klienti

Deti, dospievajúci a dospelí s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím.

Využívanie Snoezelenu

Multisenzorickú miestnosť využívame ako terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmysly a navodiť stav relaxácie a uvoľnenia. Snoezelen prináša nové podnety, ktoré znižujú riziko senzorickej deprivácie v ústavnom prostredí, je vhodným prostredím na upokojenie, preladenie sa. V miestnosti robíme individuálne a skupinové pobyty. Multisenzorické prostredie využívame tiež na aromaterapiu a muzikoterapiu.