Skip to main content

Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen

Domov sociálnych služieb Symbia poskytuje služby deťom a mladým ľuďom do 26 rokov s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Súčasťou DSS je špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra. Sociálne služby sú poskytované dennou, týždennou a terénnou formou. Kapacita zariadenia je 35 miest, 6 miest je určených pre týždenný pobyt. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia

E-mail: symbia@stonline.sk

Snoezelen miestnosť

V zariadení je zriadená jedna multisenzorická miestnosť. Zároveň využívame i mobilný Snoezelen.

Vybavenie miestnosti

 • polohovací vak
 • kreslo
 • projektor
 • Space projektor
 • bublinkový valec Midi
 • vibračný vankúš
 • ježkovité loptičky
 • aromadifuzér Profesionál
 • súprava esenciálnych olejov pre aromaterapiu
 • bublinkové zrkadlo
 • UFO z optických vlákien

Klienti

Deti, mládež a dospelí s ťažšou formou mentálneho postihnutia, kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím a poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame predovšetkým ako terapeutickú aktivitu. Tento prístup prevažuje u detí a mladých ľudí s ťažkým mentálnym postihnutím, ktorí nereagujú na iné terapeutické postupy. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, podporiť interakciu s prostredím, navodiť stav relaxácie a znížiť mieru agresívnych a autoagresívnych prejavov. U detí a mladých ľudí s ťažkým mentálnym postihnutím pozorujeme upokojenie, zlepšenie kontaktu s okolím. Rovnaký efekt sa objavuje u detí s poruchou autistického spektra. U klientov s ľahším mentálnym postihnutím využívame Snoezelen na účely relaxácie. Osvedčilo sa nám napríklad robiť v miestnosti orofaciálnu stimuláciu – klientka spolupracovala viac ako v bežnom prostredí. Multisenzorickú miestnosť využívame tiež na bazálnu stimuláciu, muzikoterapiu a fyzioterapiu.