Skip to main content

Centrum starostlivosti o osoby s handicapom ALKA, Příbram

ALKA, o.p.s. je poskytovateľ ambulantných a terénnych služieb ucelenej rehabilitácie (zdravotných, sociálnych a špeciálnepedagogických) na princípe zdieľanej starostlivosti pre handicapovaných klientov od 1 roka do cca 60 rokov a ich rodiny z Příbrami a širokého okolia (okres Příbram v Stredočeskom kraji).

Prevádzkujeme Centrum starostlivosti o handicapovaných ALKA, Denný stacionár ALKA a Neštátne zdravotnícke zariadenie ALKA.

Kontaktná osoba

Kateřina Tichá, DiS.,
 sociálna pracovníčka

E-mail: alkaops@centrum.cz

Tel: +420 318 654 242, kancelária: +420 318654 701, mobil: +420 731 707 184

webové adresy: www.alkaops.cz, www.facebook.com/alkaops, www.clubf.cz

Snoezelen miestnosť

Snoezelen miestnosť máme zriadenú od apríla 2011. Má podobu bielej miestnosti v tvare oválu, ktorý je vstavaný do miestnosti s veľkosťou cca 4×4 m. Hore sú umiestnené projektory a klimatizácia. Miestnosť má kvalitný zvukový systém. Lôžko je z polystyrénových guľôčok pre lepší prenos vibrácií z Bass Shake systému, ktorý mení hudbu na vibrácie. Tento systém je umiestnený pod lôžkom. Na boku je panel, ktorý ovláda zmeny farieb bielej miestnosti (rýchle zmeny farieb, zmeny s rozpoznateľným či nerozpoznateľným prechodom farieb, rôzne farebné tóny a pod.) Do Snoezelenu berieme masážne pomôcky, polohovacie hady, hudobné nástroje, hrkálky, hračky, potraviny na ochutnávanie, voňavky a iné vône apod. Vodnú posteľ sme nahradili lôžkom z polystyrénových guľôčok, niektorým klientom s problémami s koordináciou nerobí dobre nestabilita vodného lôžka.

Klienti

Klienti majú kombinované postihnutia, je ich aktuálne 40 a sú vekovo rozložení od 1 roku do cca 30 rokov. Typické diagnózy sú DMO, autizmus, Downov syndróm (a iné syndrómy), zmyslové vady, ataxia atď.

Využitie Snoezelenu

Snoezelen využívame v kombinácii s bazálnou stimuláciou, synergickou reflexnou terapiou, nafukovacími dlahami URIAS a pod. Niektorí klienti sú v Snoezelene sami a relaxujú. U väčšiny je terapeut, ktorý s nimi pracuje podľa zámeru – využíva prvky bazálnej stimulácie, stimuluje zmysly aj ďalšími spôsobmi okrem základného vybavenia miestnosti (aromaterapia, hra na zvonkohry, tibetské misy, používanie pierok a pod.).  Pre niektorých klientov je Snoezelen využívaný len ako voľnočasová aktivita či motivácia pri práci (odmena), na stimuláciu k pohybu za obrázkami a svetielkami, ako zábava a vytrhnutie zo stereotypu – dlhého ležania bez možnosti pohybu. U osôb s ťažkým postihnutím je zážitok porovnateľný s tým ako keď zdravý teenager jazdí na snowboarde alebo ide na diskotéku. Využívame ho aj ako metódu na reguláciu správania (ADHD, autizmus), sprostredkovanie zážitkov pre osoby so zmyslovým postihnutím alebo ako zdravotnú terapiu v kombinácii s fyzioterapeutickými metódami či aplikáciou nafukovacích dláh.

Všetci klienti vnímajú pobyt v Snoezelene veľmi dobre, dlhodobo sa darí zlepšovať vzťah klienta k pracovníkom, stimulovať veľmi ťažko handicapovaných ležiacich klientov a naopak upokojiť klientov s poruchou autistického spektra, posilňovať komunikačné schopnosti a celkovú spokojnosť klientov.

Uložiť