Skip to main content

ALKA, o.p.s.

ALKA je príbramská nezisková organizácia, ktorá už od roku 2005 podporuje ľudí s rôzne závažným kombinovaným postihnutím od detí po seniorov žiť čo najplnšie svoj život. V Alke majú skúsenosti s klientmi s rozličnými potrebami a nechýba ani tím profesionálov, ktorý im poskytuje potrebné sociálne služby. Tým okrem iného aj napomáha rodine s náročnou starostlivosťou. Dôraz je kladený na individuálny a ľudský prístup, dialóg s klientom a jeho rodinou a na príjemné prostredie. Organizácia funguje transparentne, spoločensky zodpovedne a s rešpektom k potrebám každého, kto pomoc potrebuje.

Organizácia ALKA poskytuje širokú ponuku služieb osobám s telesným, mentálnym, kombinovaným či iným zdravotným postihnutím.

Kontaktné údaje

webové stránky: http://www.alkaops.cz

kancelar@alkaops.cz

Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01

telefón: 318 654 701, 724 396 182

Multisenzorická relaxačná miestnosť Snoezelen

Relaxačná miestnosť Snoezelen je špeciálne upravená miestnosť, v ktorej je možné využiť technické vybavenie na multizmyslovú stimuláciu. Bublinkový vodný stĺp, projektor s olejovými kotúčikmi, interaktívny vodopád s optickými vláknami, svetelné vajíčka, aróma difuzér, zrkadlo a špeciálny pohodlný mäkký nábytok slúži na stimuláciu zmyslov alebo na relaxáciu. Snoezelen je relaxačná miestnosť poskytujúca širokú škálu zmyslových skúseností, ktoré zvyšujú kvalitu života jednotlivca.

Vyvolanie zmyslových pocitov prebieha pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby v starostlivo upravenom a príjemnom prostredí. Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania ako upokojujúce, ale aj stimulujúce. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, ovplyvňuje vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia. Všeobecne cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podpora rozvoja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viac oblastí vývoja: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom alebo rodičom.

Uložiť