Skip to main content

MIKASA – denný stacionár, Ostrava

MIKASA poskytuje služby mládeži a dospelým od 16 do 45 rokov s kombinovaným postihnutím. Služby sú poskytované formou denného stacionára.

Stacionár ponúka výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, canisterapiu a ďalšie terapeutické a rehabilitačné aktivity. Viac informácií nájdete na internetovej stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Dana Kajzarová, špeciálny pedagóg

E-mail: kajzarova@mikasa-detem.cz

Snoezelen miestnosť

V zariadení je od roku 2012 zriadená multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • Space projektor so súpravou tekutých kotúčov
 • svetelný panel
 • náladový vankúš
 • vibrujúci dotykový had
 • svietiace rukavice
 • masážna lienka
 • senzorická stavebnica
 • upokojujúce DVD
 • balanční ježkovia
 • vodný stĺp
 • zrkadlová guľa
 • trampolína
 • didaktická tabuľa
 • nástenný strom, dom a rybník

Klienti

Mladí dospelí s kombinovaným postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

V Snoezelen miestnosti využívame individuálnu i skupinovú formu práce. Individuálnu formu zatiaľ využívame pri „pracovných činnostiach“, ktoré sú zamerané na jednotlivé potreby daného klienta. Skupinovú formu využívame najmä pri relaxačných činnostiach. Vďaka pobytu v multisenzorickom prostredí dochádza u našich klientov najmä k postupu v udržaní pozornosti a v aktivácii samostatnej aktivity. Tiež dochádza k rozvoju motoriky. Významné sú pokroky v komunikačných schopnostiach, pozorujeme zmiernenie koktania a zvýšenie potreby komunikovať. U klientov s autizmom dochádza k zmierneniu agresívneho správania a skvalitneniu komunikácie. Okrem metódy Snoezelen v miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.