Skip to main content

Občianske združenie Biliculum, Mikulov

Občianske združenie Biliculum prevádzkuje dve sociálne služby „Denný stacionár Mikulov“  a  „Sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi – STONOŽKA“. 

Krátky popis zariadenia

Občianske združenie Biliculum prevádzkuje dve sociálne služby „Denný stacionár Mikulov“  a  „Sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi – STONOŽKA“. Cieľom organizáce je pomáhať ľuďom s kombinovaným postihnutím a umožniť im začleniť sa do spoločnosti. Bližšie informácie nájdete na adrese www.biliculum.cz.

Kontakt

Petr Malásek, riaditeľ

Hana Malásková, vedúca projektov

Tel.: +420 736 487 940

E-mail: sdruzeni@biliculum.cz

Snoezelen miestnosť

Snoezelen je nádherná a naozaj tajuplná miestnosť, ktorá pomáha klientom s rôznym postihnutím. Naša Snoezelen miestnosť má už 7 rokov a využívame ju takmer so všetkými klientmi pre skupinovú i individuálnu terapiu. Jej základom je vodná posteľ, svetelné a zvukové valce, akvárium a aromaterapia. Snoezelen miestnosť využíva rovnako náš personál.

Klienti

Máme klientov s kombinovaným postihnutím vo veku 3-35 rokov.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú aktivitu.