Skip to main content

Dobromysl, o.p.s., Beroun

Poslaním všeobecne prospešnej spoločnosti je poskytovať sociálne služby deťom, mladistvým a dospelým so zdravotným znevýhodnením. Organizácia ponúka služby denného a týždenného stacionára, osobnú asistenciu, odľahčovacie služby, sociálne terapeutické dielne a ďalšie doplnkové služby.

Kapacita denného stacionára je 25 klientov, týždenný stacionár ponúka 11 lôžok. Stacionáre sú určené pre klientov od 1 do 50 rokov. Sociálne terapeutické dielne ponúkajú pracovnú terapiu pre 20 klientov vo veku od 16 do 50 rokov. Viac informácií o organizácii nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Alice Sýkorová, DiS., sociálna pracovníčka

E-mail: asykorova@dobromysl.org

Tel: +420 322 312 702

Snoezelen miestnosť

V zariadení máme od októbra 2013 zriadenú multisenzorickú miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • Space projektor
 • optické vlákna
 • svetielkujúci tubus naplnený vodou
 • lávové lampy
 • svietidlá
 • ozvučené hračky
 • rolničky
 • hudobné nástroje
 • doštičky s rôznymi povrchmi
 • tvary rôznych veľkostí
 • vrecúška naplnené rôznymi materiálmi
 • aromalampy
 • aromadifuzéry
 • aromaoleje

Klienti

Deti a dospelí s ťažšou formou mentálneho postihnutia, kombinovaným, telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Využívanie Snoezelenu

V multisenzorickej miestnosti robíme individuálne i skupinové pobyty s cieľom stimulovať zmysly, rozvíjať motoriku a komunikáciu, posilniť vzťah medzi terapeutom a klientom a navodiť stav relaxácie a uvoľnenia. Využívame miestnosť pre voľnočasové aj pedagogické aktivity. Tiež v nej robíme terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu, muzikoterapiu a biblioterapiu.