Skip to main content

Detský domov, Kollárova 29, Banská Bystrica

Detský domov poskytuje útočisko deťom vo veku 0 až 18 rokov.

Svoj domov si v ňom našli deti intaktné, ako aj predčasne narodené alebo deti s rôznymi stupňami a formami postihnutia. Viac informácií o domove nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Tokárová – liečebný pedagóg

Tel.: 048/41 255 81

E-mail: detsky.domov@stonline.sk

Snoezelen miestnosti

V zariadení máme tri Snoezelen miestnosti – bielu miestnosť, mäkkú hrovú miestnosť a vodný Snoezelen. Bielu miestnosť sme zriadili ako prvú, v roku 2010, nasledovala hrová miestnosť. Ako posledný sme v roku 2013 otvorili vodný Snoezelen.

Vybavenie bielej miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom
 • optické vlákna
 • projektor Super Solar s obrázkovými kotúčmi
 • svetelná tabuľa
 • závesné kreslo
 • polohovací vak
 • mäkké matrace na sedenie a ležanie
 • hviezdne nebo
 • plyšové hračky
 • hudobné nástroje
 • CD a mp3 prehrávač
 • zvukové pexeso
 • aromadifuzér
 • svietiace rukavice
 • blikajúci dúhový uzlík
 • voňavé kryštálové loptičky so zvončekom
 • plazmová guľa

Klienti

Intaktná populácia a deti a mládež s mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchami učenia, poruchami správania alebo psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame s cieľom stimulovať všestranné schopnosti žiakov a klientov. Pobyty v miestnostiach vedú u klientov k zlepšeniu pozornosti a komunikačných schopností a rozvoju multisenzorického vnímania. Taktiež im pomáhajú relaxovať, uvoľniť sa a odreagovať agresiu a autoagresiu menej deštruktívnym spôsobom. V miestnostiach realizujeme voľnočasové, pedagogické i terapeutické aktivity. Miestnosti využívame na individuálne i skupinové pobyty, do Snoezelen jednotiek sa snažíme zapájať i členov rodiny. Miestnosti používame aj na bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu a fyzioterapiu.