Skip to main content

Materská škola a Základná škola špeciálna Nona, Nové Město nad Metují

Škola zaisťuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a autizmom.

Združuje materskú školu špeciálnu, základnú školu špeciálnu, triedu prípravného stupňa základnej školy špeciálnej, školskú družinu a školskú jedáleň. Kapacita základnej školy špeciálnej je 44 žiakov, ktorí sú rozdelení do 5 tried. V roku 2013 bolo otvorené jedno oddelenie materskej školy špeciálnej pre deti so zdravotným znevýhodnením. Po ukončení školskej dochádzky môžu mladí ľudia dochádzať do Stacionára Nona, ktorý je určený pre klientov s mentálnym postihnutím. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Milena Liskovská Turková, riaditeľka MŠ a ZŠ špeciálnej Nona

E-mail: zsnona@nonanmnm.com

Snoezelen miestnosť

Máme jednu miestnosť vybavenú vodnou posteľou, 2 svetelnými valcami s interaktívnym ovládačom, optickými vláknami, otáčacou guľou s reflektorom, svietiacou sprchou, UV svetlom a ďalšími hudobnými, čuchovými, hmatovými podnetmi.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkové valce s interaktívnym ovládačom
 • čalúnená základňa
 • otáčajúca sa zrkadlová guľa
 • reflektor k zrkadlovej guli
 • Space projektor s tekutými kotúčmi
 • zvukom ovládaný chaos
 • dúha v mojej izbe
 • UV svietiaca sprcha
 • UV svietiace hadičky
 • UV kúzelné paličky
 • UV šatky
 • špicaté dúhové loptičky
 • UFO z optických vlákien
 • žiariace hviezdy
 • valivé bodky
 • hudobná rolka
 • voňavé kryštálové loptičky so zvončekom
 • hudobné zvončeky
 • tibetské misy
 • nášľapní ježkovia
 • CD s meditačnou hudbou

Klienti

Deti a žiaci s mentálnym, viacnásobným, telesným, zrakovým postihnutím, poruchou autistického spektra alebo vývojovými poruchami učenia.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame od januára 2012 ako terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmysly, rozvíjať motoriku, komunikáciu, poznávanie, zlepšiť vzťahy a interakciu s prostredím, zvýšiť mieru samostatnosti, zlepšiť pozornosť a znížiť mieru agresívneho a autoagresívneho správania. Žiaci túto terapiu milujú, sú spokojní a upokojení. Žiaci sa tu pri individuálnej terapii lepšie sústredia. Deti z MŠ tu odpočívajú. V miestnosti sa venujeme aj bazálnej stimulácii, terapii senzorickej integrácie, aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii. Naši učitelia tiež využívajú „míčkování“.