Skip to main content

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Naša škola je typ špeciálnej základnej školy, ktorá vzdeláva žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, deti a žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím vo veku 3-18 rokov a žiakov s viacnásobným postihnutím.

Pri škole pôsobí aj Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke. 

Kontaktná osoba

PaedDr. Beata Černušková – špeciálny pedagóg

Tel: 037/6525642, 0911/245 867

E-mail školy: ssmudronovanr@gmail.com

Snoezelen miestnosť

V našom zariadení máme vytvorenú bielu miestnosť, ktorá bola zriadená v roku 2010 s podporu sponzorov ako jedna z prvých terapeutických miestností tohto druhu v našom regióne. V roku 2018 prešla revitalizáciou, v rámci ktorej bol obnovený inventár miestnosti vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

Vybavenie miestnosti

 • projektor s bodovým bielym svetelným efektom
 • projektor s bodovým farebným svetelným efektom
 • bublinový valec
 • lampa so svetelným efektom „Vážky“
 • hviezdna svietiaca korytnačka
 • lampa so svetelným efektom „Fontána“+ interaktívny ovládač
 • svietiaca tamburína
 • súprava UV pomôcok (umelé kamienky, prúty, hviezdičky)
 • multisenzorická „Chobotnica“
 • nástenný Labyrint
 • relaxačné lôžko
 • relaxačné kreslo
 • vankúše s emotoikonami
 • aromadifuzér, rozprašovače s éterickými olejmi
 • prehrávač CD/USB
 • interaktívny zvukový panel s externým mikrofónom
 • hudobné nástroje, hudobné hračky, presýpací „dážď
 • zvukové pexeso
 • interaktívny bezdrôtový ovládač pre bublinový valec a zvukový panel
 • plyšové hračky
 • hmatová podložka
 • hmatové domino
 • manipulačné loptičky
 • kinetický piesok
 • masážne loptičky/valček
 • taktilné  podlahové podložky
 • podložky na masáž chodidiel+ umelé kamene
 • telový látkový vak
 • balančný  ježko
 • balančná doska
 • balančný labyrint
 • vibrujúca korytnačka
 • záťažová vesta, záťažový aromatický delfín
 • Lotto – hra s vôňami.

Klienti

Terapeutickú miestnosť využívajú prioritne deti a žiaci s autizmom a ďalšími PVP, ale tiež ostatní žiaci našej školy a klienti CŠPP.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako edukačnú a voľnočasovú aktivitu. V miestnosti realizujeme individuálne a skupinové aktivity zamerané na korigovanie porúch senzorickej integrácie, rozvíjanie jemnej motoriky, zlepšenie komunikačných schopností, rozvíjanie spontánnosti a samostatnosti, posilnenie vzťahu medzi pedagógom a žiakom, navodenie stavu relaxácie a redukovanie problémového  správania. Je pre žiakov oázou pokoja „v rozbúrenom mori“ zmyslových podnetov každodenného života. Slúži ako miesto sociálneho a komunikačného oddychu.

 

Uložiť