Skip to main content

Evanjelická spojená škola internátna, Tuhrina

Evanjelická spojená škola internátna poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s hluchoslepotou.

Skladá sa z týchto organizačných zložiek: Evanjelická špeciálna materská škola, Evanjelická špeciálna základná škola internátna a Evanjelická praktická škola internátna. Súčasťou školy je aj školský klub detí. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Krajčirovičová Iveta, učiteľka, vedúca úseku praktickej školy

E-mail: ivetakrajcirovicova@centrum.sk

Snoezelen miestnosť

V škole je od roku 2011 zriadená biela miestnosť, ktorá ma hluchoslepým žiakom (žiakom s poškodeným zrakom a sluchom) pomôcť k stimulácii, relaxu a uvoľneniu.

Vybavenie miestnosti

 • vibračná ozvučená vodná posteľ
 • bublinkový valec s rybičkami
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • stimulačný panel
 • hviezdna obloha
 • ozvučený klavír
 • polohovacie vaky
 • CD s relaxačnou hudbou
 • vibračné vankúše
 • hmatové hračky
 • hojdacie hniezdo
 • ježkovité loptičky
 • prikrývky s rôznymi povrchmi
 • masážne prístroje
 • pomôcky na aromaterapiu
 • zrkadlá

Klienti

Deti a žiaci s duálnym postihnutím sluchu a zraku v kombinácii s mentálnym postihnutím alebo ďalšími poruchami (telesné postihnutie, porucha autistického spektra, porucha správania, psychiatrická diagnóza).

Využívanie Snoezelenu

V miestnosti so žiakom pracujeme individuálne. Individuálnu formu práce sa snažíme využívať predovšetkým preto, že každý žiak je jedinečný, má svoje priania a potreby. Keďže máme k hluchoslepote u všetkých klientov pridružené aj mentálne postihnutie a v mnohých prípadoch aj postihnutie telesné, je tu potrebný individuálny prístup.

Snoezelen miestnosť predstavuje pre našich žiakov podporu stimulácie zraku, sluchu, hmatu a čuchu, to všetko na jednom mieste. Keďže Snoezelen využívame len druhý školský rok a práca s hluchoslepými žiakmi je veľmi náročná, nie sú zatiaľ badateľné veľké pokroky. Pre žiakov je to však relax, z ktorého sa veľmi tešia a Snoezelen miestnosť vyhľadávajú. V multisenzorickej miestnosti realizujeme aj prvky aromaterapie a muzikoterapie.