Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Snoezelen je pre klientov s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia vítanou zmenou. Sprostredkováva im zážitky, ktoré nemôžu zažiť v prirodzenom prostredí. Príjemné emócie, ktoré zažili v multisenzorickej miestnosti v nich pretrvávajú ešte celý deň. Rozhovor s Mgr. Janou Strašilovou z DSS Sibírska v Bratislave, ktorá pôsobí ako sociálny terapeut v rámci terapeuticko-výchovného úseku. Môžete nám niečo povedať o zariadení DSS Sibírska? Akým klientom sa venujete? Naše zariadenie poskytuje služby klientom s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia, prevažne v telesnej, mentálnej a senzorickej oblasti. V zariadení ponúkame tridsiatim ôsmim klientom  vo veku od 6 rokov denný, týždenný a celoročný pobyt, v rámci ktorého im poskytujeme ošetrovateľsko-zdravotnícke, sociálno-terapeutické, psychologické služby a tiež sociálny servis. Čo je špecifické pri práci s klientmi s viacnásobným postihnutím? Najdôležitejšie je vytvoriť si k nim kvalitný a dôverný vzťah, zladiť sa s ich emocionálnym prežívaním, vypozorovať a vycítiť ich potreby, nadviazať na ich schopnosti, zručnosti a skúsenosti, odhadnúť ich potenciál v rôznych oblastiach osobnostného vývinu. Ďalej je potrebné postupne klientov rozvíjať pri rešpektovaní ich individuality najmä v sociálnej oblasti, kam spadá aj komunikácia, sebaobsluha a významné sociálne zručnosti, ako sebauvedomenie, sebaregulácia, adaptácia a iné. Tie sú nevyhnutné na to, aby zvládali život v komunite. Našou prácou je dostať sa s klientom na rovnakú vlnu, zrezonovať s jeho potrebami a tam nadviazať na prácu, vycítiť čo potrebuje, kde potrebuje posilniť, pomôcť mu v sociálnom kontakte, aby sa dokázal prispôsobovať zmenám a rôznej atmosfére. V zariadení máte až tri multisenzorické miestnosti. Kedy ste […]

Čítaj viac

Správnou zmyslovou stimuláciou vieme počas práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen vytvoriť v mozgu nové synaptické spojenia. Mgr. Dagmar Mega vo svojom článku hovorí, aké kroky sú nevyhnutné pre efektívnu zmyslovú stimuláciu.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
15
jún
2019

Kurz zameraný na prehĺbenie vedomostí pre absolventov úvodného a praktického kurzu Snoezelen....

Čítaj viac
20
september
2019

Komplexný vzdelávací program na tému multisenzorické prostredie (Snoezelen). Program je…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

Hojdacia sieť s podložkou

Kúpiť 

Číselné kvetinky

Kúpiť