Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

V tmavom Snoezelene sú všetky podnety výraznejšie. Farby sú tu tak intenzívne, že nenechajú klienta len tak sedieť. Často sa stáva, že klienti nemajú o predmet v bežnom prostredí záujem, no v tmavej miestnosti je pre nich daný podnet taký silný, že ich vyprovokuje k reakcii.

Čítaj viac

Snoezelen je pre klientov s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia vítanou zmenou. Sprostredkováva im zážitky, ktoré nemôžu zažiť v prirodzenom prostredí. Príjemné emócie, ktoré zažili v multisenzorickej miestnosti v nich pretrvávajú ešte celý deň. Rozhovor s Mgr. Janou Strašilovou z DSS Sibírska v Bratislave, ktorá pôsobí ako sociálny terapeut v rámci terapeuticko-výchovného úseku. Môžete nám niečo povedať o zariadení DSS Sibírska? Akým klientom sa venujete? Naše zariadenie poskytuje služby klientom s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia, prevažne v telesnej, mentálnej a senzorickej oblasti. V zariadení ponúkame tridsiatim ôsmim klientom  vo veku od 6 rokov denný, týždenný a celoročný pobyt, v rámci ktorého im poskytujeme ošetrovateľsko-zdravotnícke, sociálno-terapeutické, psychologické služby a tiež sociálny servis. Čo je špecifické pri práci s klientmi s viacnásobným postihnutím? Najdôležitejšie je vytvoriť si k nim kvalitný a dôverný vzťah, zladiť sa s ich emocionálnym prežívaním, vypozorovať a vycítiť ich potreby, nadviazať na ich schopnosti, zručnosti a skúsenosti, odhadnúť ich potenciál v rôznych oblastiach osobnostného vývinu. Ďalej je potrebné postupne klientov rozvíjať pri rešpektovaní ich individuality najmä v sociálnej oblasti, kam spadá aj komunikácia, sebaobsluha a významné sociálne zručnosti, ako sebauvedomenie, sebaregulácia, adaptácia a iné. Tie sú nevyhnutné na to, aby zvládali život v komunite. Našou prácou je dostať sa s klientom na rovnakú vlnu, zrezonovať s jeho potrebami a tam nadviazať na prácu, vycítiť čo potrebuje, kde potrebuje posilniť, pomôcť mu v sociálnom kontakte, aby sa dokázal prispôsobovať zmenám a rôznej atmosfére. V zariadení máte až tri multisenzorické miestnosti. Kedy ste […]

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
12
október
2019

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako…...

Čítaj viac
26
október
2019

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní…...

Čítaj viac
16
november
2019

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

Hojdacia sieť s podložkou

Kúpiť 

Číselné kvetinky

Kúpiť