Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka.

Čítaj viac

Na Slovensku a v Čechách sme zvyknutí na biele a tmavé multisenzorické miestnosti, no mať vodný Snoezelen je pomerne zriedkavé. Takýto Snoezelen sa nachádza v Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
15
október
2022

Nadväzujúci kurz k problematike Snoezelen. Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti. Prihláška na školenie…...

Čítaj viac
12
november
2022

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa…...

Čítaj viac
19
november
2022

Ako učiť čítať a písať žiakov s autizmom a mentálnym…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

NOVÉ POMÔCKY PRE METÓDU SI

Kúpiť 

NOVÉ POMÔCKY PRE SNOEZELEN

Kúpiť