Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka.

Čítaj viac

Na Slovensku a v Čechách sme zvyknutí na biele a tmavé multisenzorické miestnosti, no mať vodný Snoezelen je pomerne zriedkavé. Takýto Snoezelen sa nachádza v Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
01
október
2022

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako…...

Čítaj viac
15
október
2022

Nadväzujúci kurz k problematike Snoezelen. Na školení získate poznatky a…...

Čítaj viac
12
november
2022

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

NOVÉ POMÔCKY PRE METÓDU SI

Kúpiť 

NOVÉ POMÔCKY PRE SNOEZELEN

Kúpiť