Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Senzorické dysfunkcie sa vyskytujú takmer u každého dieťaťa s PAS a majú priamy dopad na jeho učenie a správanie. Zámerom príspevku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je poukázať na tieto prepojenia a dopady senzorických dysfunkcií na fungovanie detí s PAS prostredníctvom prehľadu výskumných štúdií, ktoré tieto súvislosti skúmali.

Čítaj viac

Terapeut Lukáš Behul zo zariadenie pre seniorov Seniorville Jablonové rozpráva ako vedie terapiu v multisenzorickej miestnosti, ako pracuje s jednotlivými komponentmi a ako na ne klienti reagujú.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
26
január
2019

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými…...

Čítaj viac
23
február
2019

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov…...

Čítaj viac
16
marec
2019

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

Kvetinová veža

Kúpiť 

Hmatová hra Palpari

Kúpiť