Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Interocepcia je známa aj ako ôsmy zmyslový systém. Možno ju charakterizovať ako vedomé vnímania vnútorného stavu nášho tela. Podporuje telesné aj psychické funkcie a interoceptívne procesy ako také podporujú zdravie a duševnú pohodu tým, že vytvárajú pocit fyziologického aj psychického bezpečia a ten je základom pre zapojenie sa do každodenného života. Podľa Schmitt a Schoen (2022) interocepcia zahŕňa obojsmernú súhru mozgu a ostatných orgánov a je potrebná, aby bola udržaná homeostáza a dokázali sme zvládať stresory. Vzniká vo vnútri tela a pokračuje ďalej do centrálneho nervového systému, kde poskytuje aktuálnu fyziologickú reprezentáciu nevedomých aj vedomých telesných informácii. Ak je interoceptívna informácia dostatočne výrazná a dôležitá, mozog tomuto vnemu priradí význam. Napríklad: ,,Bolí ma hrdlo, asi budem chorý/á.“ Alebo ,,cítim sa letargicky, necítim sa na hru s priateľmi.“ Dobrá interocepcia je predpokladom pre rozvoj schopnosti kontrolovať vlastné emócie. A nie len ich kontrolovať, ale aj vnímať a dávať im význam. Emócie sú spojené aj s telesnými pocitmi vo vnútri nášho tela. Ukázalo sa, že schopnosť človeka vnímať a čítať vlastné telesné signály má dosah na to, či dokáže identifikovať a regulovať svoje emočné stavy a to následne ovplyvňuje jeho schopnosť identifikovať a prečítať ich u ostatných ľudí. Interocepcia sa podieľa na tom, že dieťa vie: Kedy je hladné/sýte Kedy je smädné Potrebuje ísť na WC Vníma vlastné pocity Regulovať vlastné emócie Vnímať vlastné emócie a pocity Vnímať pocity a emócie druhých – vychádzajúc z vlastnej skúsenosti. A keďže interocepcia je základom pre telesnú aj emočnú […]

Čítaj viac

Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
28
september
2024

Na úvodnom školení k problematike Muzikoterapie získate poznatky o teoretických a historických východiskách muzikoterapie, dozviete sa, aký je rozdiel medzi muzikoterapiou, muzikofiletikou,…...

Čítaj viac
05
október
2024

Ako učiť čítať a písať žiakov s autizmom a mentálnym…...

Čítaj viac
05
október
2024

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických,…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok