Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka.

Čítaj viac

Na Slovensku a v Čechách sme zvyknutí na biele a tmavé multisenzorické miestnosti, no mať vodný Snoezelen je pomerne zriedkavé. Takýto Snoezelen sa nachádza v Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
28
máj
2022

Na školení sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať.…...

Čítaj viac
04
jún
2022

Rozširujúce školenie k problematike Snoezelen zamerané na rozšírenie zručností pri…...

Čítaj viac
11
jún
2022

Kurz zameraný na prehĺbenie vedomostí pre absolventov úvodného a praktického…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

NOVÉ POMÔCKY PRE METÓDU SI

Kúpiť 

NOVÉ POMÔCKY PRE SNOEZELEN

Kúpiť