Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Terapeut Lukáš Behul zo zariadenie pre seniorov Seniorville Jablonové rozpráva ako vedie terapiu v multisenzorickej miestnosti, ako pracuje s jednotlivými komponentmi a ako na ne klienti reagujú.

Čítaj viac

Záťažové pomôcky sú dôležitým prostriedkom pri práci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Stimulujú propriocepciu, vedú k upokojeniu nervového systému, prípadne pomáhajú rozvíjať zmyslové vnímanie a uvedomovanie si vlastného tela. Najviac používanými záťažovými pomôckami sú záťažové deky, vesty, záťažové vankúšiky alebo záťažové lopty a záťažový had.   Za všetko môže mozog Pre správne fungovanie mozgu je nevyhnutné, aby dostával dostatok zmyslových podnetov. Zmyslové podnety sú pre nás veľmi dôležité. Moderný životný štýl je často nastavený tak, že preťažujeme práve zrakové a sluchové vnímanie a máme deficit ostatných podnetov. Dôležité je preto sústrediť sa aj na iné podnety, medzi nimi zvlášť hĺbkové taktilné a proprioceptívne podnety a tieto zaraďovať do nášho života častejšie. Ďalším špecifikom  mozgu je, že vytesňuje z nášho vedomia pre nás bežné veci. Neuvedomujeme si napríklad nohy, ak nás práve netlačí topánka. Na to, aby sme si niektoré veci uvedomili, potrebujeme častokrát intenzívnejší podnet. Práve preto dodanie hĺbkových taktilných (hlboký tlak) a proprioceptívnych podnetov (prostredníctvom pohybu) je veľmi vhodnou stratégiou. Tieto podnety sú pre ľudí väčšinou príjemné, nevzbudzujú stresujúce reakcie a sú bezpečné.   Správne používanie pomôcok Najviac používanou záťažovou pomôckou je záťažová deka. Dostupné sú rôzne váhy – od približne 2,5 kg až do 13 kg s rôznymi druhmi povrchov. Čím je klient ľahší a menší, tým potrebuje ľahšiu deku. Veľmi dôležité je zároveň poznať zdravotný stav klienta. Ak má klient napríklad viac kíl, ale zároveň problémy s prekrvovaním, ťažkou prikrývkou by sme mu […]

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
12
január
2019

Kurz zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov a orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím....

Čítaj viac
26
január
2019

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach…...

Čítaj viac
23
február
2019

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

Kvetinová veža

Kúpiť 

Hmatová hra Palpari

Kúpiť