Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Počas cvičenia metódou senzorickej integrácie (SI) sa mozog a centrálny nervový systém učí spracovávať nové podnety, učí sa reagovať na výzvy a prispôsobovať svoje reakcie. Tým sa v mozgu vytvárajú nové spojenia. U detí, ktoré majú len dysfunkcie SI, to znamená, tam kde nie sú pridružené ďalšie diagnózy, sa získané nové prepojenia v mozgu stávajú trvalými a každodenné ťažkosti by mali vymiznúť.

Čítaj viac

Senzorické dysfunkcie sa vyskytujú takmer u každého dieťaťa s PAS a majú priamy dopad na jeho učenie a správanie. Zámerom príspevku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je poukázať na tieto prepojenia a dopady senzorických dysfunkcií na fungovanie detí s PAS prostredníctvom prehľadu výskumných štúdií, ktoré tieto súvislosti skúmali.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
23
február
2019

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti....

Čítaj viac
16
marec
2019

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach…...

Čítaj viac
23
marec
2019

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

Kvetinová veža

Kúpiť 

Hmatová hra Palpari

Kúpiť