Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Na chlapcovi sme videli veľký pokrok. Bol pozornejší, živší, začal sám verbalizovať, objavili sa uňho dokonca emócie – úsmev, spokojnosť, záujem o činnosť. Lepšie reagoval na pani učiteľku, už mu nemusela štyrikrát zopakovať inštrukciu, stačilo raz. Oveľa zrozumiteľnejšie verbalizoval, bolo mu lepšie rozumieť.

Čítaj viac

Pri práci s našimi klientmi sa snažíme predchádzať vzniku agresie. Eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nesprávne jedlo alebo nevhodné chovanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problémovému chovaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a ukľudneniu. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domove pro osoby se zdravotním postižením Sulická Janou Biňovcovou. Predstavte nám, prosím, zariadenie Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, a to vo veku od troch rokov s tým, že horná hranica veku nie je stanovená. Kapacita nášho zariadenia je 163 osôb. Ponúkame dva druhy sociálnych služieb, a to domov pre osoby so zdravotným postihnutím a chránené bývanie. V našej organizácii sa plošne snažíme uplatňovať vo vzťahu ku klientom prístup zameraný na človeka. Vnímame to ako spôsob na ceste k humanizácii našej služby. Neuplatňujeme ho psychoterapeuticky, ale inšpirovali sme sa jeho princípmi, ktoré sa snažíme premietnuť do všetkých aktivít týkajúcich sa klientov, vrátane individuálneho plánovania. Staviame na partnerskom vzťahu a pozitívnom prístupe k človeku, ktorého vnímame ako jedinečnú osobnosť so svojimi unikátnymi potrebami, prianiami a snami. Ako do vášho konceptu práce zapadá relaxačná miestnosť Snoezelen? Relaxačnú miestnosť máme v našom domove už od roku 2015. Pri jej zrode stála kolegyňa Barbora Kohoutová, vtedajšia vedúca priamej starostlivosti, ktorá sa podieľala na realizácii a zariaďovaní. Ja som túto štafetu prebrala pred troma rokmi, […]

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
kalendar
25
január
2020

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako…...

Čítaj viac
08
február
2020

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní…...

Čítaj viac
15
február
2020

Nadväzujúci kurz k problematike Snoezelen. Na školení získate poznatky a…...

Čítaj viac
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

NOVÉ POMÔCKY PRE METÓDU SI

Kúpiť 

NOVÉ POMÔCKY PRE SNOEZELEN

Kúpiť