Skip to main content

3lobit +

Pracovná integrácia

 

vector-smart-object

 

Občianske združenie 3lobit

Sme organizáciou, ktorá stavia na svojich ľuďoch. Okrem bežných pracovníkov sú medzi nami mimoriadne nadaní ľudia s poruchou autistického spektra. Vytvárame podmienky na to, aby sa mohla naplno prejaviť ich jedinečnosť a talent. Práve tie sú zárukou kvality našej práce a vašej spokojnosti.

Schopnosti osôb s vysokofunkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom sú napriek ich vysokej inteligencii často podceňované, pravdou však je, že dokážu veľmi dobre prosperovať v organizovanom a štruktúrovanom prostredí za prítomnosti vhodnej asistencie a supervízie. Vďaka zmyslu pre detail, spoľahlivosti a presnosti, s akou vedia vykonať pracovné zadanie, podávajú pri starostlivo vybraných pracovných úlohách často lepší výkon ako bežní pracovníci.

V súlade s poslaním našej organizácie ponúkame a rovnako vyhľadávame pre ľudí s vysokofunkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom vhodné možnosti pracovného uplatnenia.

 

Terapeutické služby

 

eeg

 

Občianske združenie 3lobit
EEG – Biofeedback
Pre deti, dospievajúcich a dospelých ponúkame pod vedením skúseného terapeuta MUDr. Dušana Alakšu metódu EEG-biofeedback, prostredníctvom ktorej hravým a pútavým spôsobom trénujeme pozornosť, sústredenie a sebaovládanie. Tréning vedie i k zlepšeniu intelektových výkonov a dobré výsledky dosahuje aj u vývinových porúch reči a špecifických porúch učenia. EEG-biofeedback je vhodný najmä pre osoby s ADD/ADHD, poruchami autistického spektra, epilepsiou či poruchami spánku.Pri EEG-biofeedback klient sleduje počítačový program a zároveň mu špeciálne elektródy umiestnené na hlave merajú frekvenciu mozgových vĺn. Podľa nameraných hodnôt a terapeutom nastavených parametrov počítačový program upravuje vizuálne a zvukové signály, čím u klienta dochádza k “seba-učeniu” prostredníctvom biologickej spätnej väzby.V prípade záujmu prosím kontaktujte nášho terapeuta:MUDr. Dušan Alakša: +421 948 808 050, adresa pracoviska: Dobšinského 14, BA

 

srdcet

 

Občianske združenie 3lobit
Analýza variability srdcovej frekvencie (HRV)
Pod vedením MUDr. Dušana Alakšu vám ponúkame odborné vyšetrenie pre získanie cenných informácií o vašom aktuálnom zdravotnom stave prostredníctvom merania variability srdcovej frekvencie (HRV). Na základe analýzy HRV Vám nestanovíme diagnózu v bežnom zmysle slova, ale posúdime mieru záťaže (fyzickej, či psychickej), ktorej ste vystavený/á vrátane posúdenia funkčnej kapacity vášho organizmu zvládať stres. Pod stresom pritom nemyslíme iba psychické vypätie, ale všetky negatívne vplyvy, narúšajúce vnútornú rovnováhu v organizme vyplývajúce z porúch v činnosti dôležitých orgánov, negatívnych vplyvov životného prostredia, neprimeranej fyzickej záťaže a podobne.Keďže výsledky merania poukazujú na riziko rozvoja ochorenia ešte pred manifestovaním príznakov, môžu významne pomôcť v prevencii rozvoja civilizačných chorôb (napríklad arteriálna hypertenzia, ischemická choroba srdca, cukrovka), úzkostných a psychosomatických porúch. U tých z vás, ktorí majú už rozvinuté zdravotné ťažkosti možeme na základe analýzy HRV posúdiť, ako sa dokáže váš organizmus s ochorením vyrovnávať a nakoľko úspešná je liečba, ktorú podstupujete.Pre koho je vhodné absolvovať vyšetrenie HRV?

  • pre každého, kto má záujem dozvedieť sa cenné informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave,
  • pre dospelých aj pre deti, pre zdravých ľudí, ako aj pre ľudí s diagnostikovanými ochoreniami,
  • pre ľudí vystavených dlhodobej psychickej alebo fyzickej záťaži.

 

V prípade záujmu prosím kontaktujte nášho terapeuta:

MUDr. Dušan Alakša: +421 948 808 050, adresa pracoviska: Dobšinského 14, BA

 

Voľnočasové centrum pre deti s autizmom

V spolupráci so Špeciálnou základnou školou Žehrianska 9 v Bratislave-Petržalke vedieme od roku 2008 s finančným príspevkom neinvestičného fondu Rainman poobedňajšie krúžkové aktivity pre žiakov z autistických tried. V škole sme vybavili voľnočasové centrum, v ktorom sa špeciálni pedagógovia s deťmi venujú arteterapii, muzikoterapii či nácviku samoobslužných zručností ako sú sebaobsluha, práca v domácnosti a v kuchynke. Centrum slúži aj na rôzne rekreačné a pohybové aktivity, prácu na počítači, skupinové hry a rozvoj sociálnych zručností.

 

 

Súčasťou voľnočasového centra je aj interiérová telocvičňa a exteriérové ihrisko, na vybudovanie ktorých prispeli: Nadácia Pontis, Nadácia Intenda, Nadácia Orange, Fond GSK firmy GlaxoSmithKline, Nadácia Slovenskej sporiteľne a firma Transpetrol.

Denné prázdninové tábory

Každoročne v čase letných prázdnin organizujeme v niekoľkých týždenných turnusoch denné prázdninové tábory s rekreačným a terapeutickým programom. Sú určené žiakom s poruchou autistického spektra zo Špeciálnej základnej školy Žehrianska 9 v Bratislave-Petržalke. V tábore na deti čakajú výlety do prírody, prehliadka zaujímavých historických lokalít, jazda na koňoch či kanisterapia. Deťom s autizmom program poskytuje potrebnú štruktúru dňa a zároveň možnosť tráviť voľný čas zmysluplnou, rozvíjajúcou aktivitou. Tábory pomáhajú aj rodičom, ktorí vďaka nim získajú možnosť odpočinúť si od neľahkej starostlivosti o dieťa s handicapom. Tábory kažodoročne podporuje spoločnost Transpetrol, a.s. a neinvestičný fond Rainman. V roku 2011 podporila letné prazdninové tábory prostredníctvom svojho grantového programu i Nadácia VÚB.