Skip to main content

Materská škola a Špeciálne-pedagogické centrum, Demlova 28, Jihlava

Materská škola a Špeciálne pedagogické centrum Jihlava poskytuje starostlivosť deťom zdravým a deťom so zrakovým, mentálnym, telesným, sluchovým a rečovým postihnutím, deťom s kombináciou postihnutí a deťom s poruchami autistického spektra.

Materská škola má kapacitu 128 detí. Zaisťuje celoročnú a celodennú prevádzku. Každý deň sme pre Vás od 6.00 do 16.00 hodiny. Prostredie školy je bezbariérové. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Rittichová

E-mail: smsji@seznam.cz

Snoezelen miestnosť

V zariadení je vytvorená jedna biela multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • vodný stĺp a valce
 • zrkadlová stena
 • reflektor a zrkadlová guľa
 • projektor s vymeniteľnými kotúčikmi
 • optické vlákna
 • svetelné lampy
 • CD prehrávač a CD s relaxačnou hudbou
 • bubienok
 • dažďové palice
 • zvukové hračky
 • hmatová doska
 • masážni ježkovia a loptičky
 • soft loptičky
 • polohovací vak a had
 • guľôčkové vankúše
 • gymnastické lopty
 • vibračné hračky
 • vibračné pódium
 • čuchové fľaštičky
 • vonné oleje
 • aromalampa

Klienti

Deti s mentálnym, kombinovaným, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, poruchou autistického spektra a poruchami správania.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako pedagogické opatrenie s cieľom rozvíjať všestranné schopnosti žiakov, zlepšiť ich vzťahy s okolím, navodiť stav relaxácie a uvoľnenia, znížiť mieru problémového správania. Klienti sa v Snoezelene uvoľnia a upokoja, dochádza k zníženiu agresívneho a autoagresívneho správania. Prínos predstavuje zažívanie nových zmyslových vnemov a zážitkov. Pomocou čítania rozprávok sa zlepšujú u klientov rečové schopnosti. Pozorujeme tiež zvýšenie spontánnosti a samostatnej aktivity, predovšetkým u detí s viacnásobným postihnutím. U klientov dochádza tiež k zlepšeniu koncentrácie a pozornosti. V miestnosti realizujeme individuálne a skupinové pobyty. Miestnosť využívame pre bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, „míčkovanie“ a polohovanie.