Skip to main content

Materská škola špeciálna, Základná škola špeciálna a Praktická škola ELPIS, Brno

Škola ELPIS poskytuje výchovu, vzdelávanie a rehabiltáciu deťom s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a poruchami autistického spektra od troch rokov do ukončenia školskej dochádzky.

Škola má dve budovy – jednu pre deti s dennou dochádzkou a druhú pre deti ubytované na internáte. Výučba prebieha v triedach so šiestimi až ôsmimi žiakmi. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

PaedDr. Věra Havlíčková, riaditeľka školy

E-mail: havlickova.elpis@seznam.cz

Snoezelen miestnosti

Na škole sú zriadené 2 multisenzorické miestnosti. Prvá vznikla už v roku 1992. V miestnostiach využívame svetelné efekty, relaxačnú hudbu a špeciálne hmatové steny.

Vybavenie miestností

 • vodná posteľ
 • guľôčkový bazén
 • soľná lampa
 • lávová lampa
 • plazmová lampa
 • vodný stĺpec
 • Space projektor
 • masážne pomôcky
 • polohovacie pomôcky
 • vibračné pomôcky
 • tibetská misa
 • rôzne druhy bateriek
 • LED žiarivka
 • svetelný had
 • pomôky pre hmatovú stimuláciu
 • guľôčkový vak
 • farebná hudba
 • farebné osvetlenie

Klienti

Deti a mladí ľudia s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutický prístup, pedagogické podporné opatrenie aj voľnočasovú aktivitu. Cieľom pobytov v miestnosti je stimulácia zmyslového vnímania, zvýšenie spontánnosti a samostatnej aktivity a prehĺbenie vzťahu medzi pedagógom a žiakom. Snoezelen prispieva k upokojeniu a uvoľneniu žiakov. V miestnosti okrem metódy Snoezelen realizujeme aj bazálnu stimuláciu, aromaterapiu a muzikoterapiu.

 

Uložiť

Uložiť