Skip to main content

Domov sociálnych služieb stredisko DSS Detva, Detva

Domov sociálnych služieb stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami vo veku od 3 do 25 rokov formou ambulantného a týždenného pobytu.

DSS zabezpečuje výchovu, poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a pracovnú terapiu. Kapacita zariadenia je 45 klientov. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. MÁRIA GIBAĽOVÁ, riaditeľka

Multisenzorická miestnosť

V Domove sociálnych služieb stredisko DSS Detva máme zriadenú Snoezelen – multisenzorickú bielu miestnosť.

Vybavenie Snoezelen bielej miestnosti

 • SNAP projektor
 • obrázkové kotúče – motýle, emócie, senzorický, hlbočina
 • obrázkové kotúče s tekutinou – sýte farby, aqua/zelená
 • bublinkový nástenný panel
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • interaktívny ovládač pre bublinkový nástenný panel a optické vlákna
 • aromadifuzér Profesionál
 • zrkadlo s veľkolepým slnkom
 • zrkadlo s pôvabnými tvarmi
 • záťažová prikrývka
 • upokojujúci vak
 • vibrujúca korytnačka
 • hmatový box
 • audiosystém a upokojujúce CD
 • závesné hojdacie kreslo

Klienti

Deti a mládež s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami (DMO, detský autizmus, Downov syndróm, kombinované postihnutie a pod.).

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame od roku 2013 s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, znižovať mieru agresívneho a autoagresívneho správania a poskytnúť klientom priestor pre relaxáciu a odpočinok. V Snoezelen miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu a muzikoterapiu.