Skip to main content

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Bratislava

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.

Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Ľubica Svitáčová

E-mail: dssintegra@mail.t-com.sk

Tel: 02/44458729

Snoezelen miestnosť

Biela miestnosť je zatiaľ vybavená základným zariadením:

 • vyhrievaná vodná posteľ
 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom
 • bublinkový valec s rybičkami a morským koníkom
 • zrkadlová guľa s reflektorom a farebným kotúčom
 • projektor s rôznymi tematickými vymeniteľnými kotúčmi
 • optické vlákna 200 ks 2 m dlhé
 • aromaterapeutický difuzér
 • audiotechnika s reproduktormi 5+1
 • 3 x lávová lampa rôznej farby
 • dotyková plazmová lampa
 • hviezdne nebo
 • suchý bazén
 • 2 x biela žinenka
 • polohovací vak
 • deky a vankúše
 • skrinky
 • CD s relaxačnou hudbou
 • baldachýny a závesy

Klienti

Deti a dospelí vo veku od 5 do 45 rokov s ťažkým a hlbokým stupňom psychomotorického zaostávania.

Využívanie Snoezelen

Prispievame k zlepšeniu kvality a zmysluplnosti života viacnásobne mentálne a telesne postihnutých imobilných klientov a rozvíjame osobnostný potenciál prostredníctvom poskytovania nových podnetov a priestoru pre sebarealizáciu. Umožňujeme klientom spoznávať samého seba, vnímať seba i okolie, aktívne doňho zasahovať a samostatne rozhodovať o prebiehajúcich činnostiach vzhľadom k svojim individuálnym potrebám. Ponúkame stimulačné prostredie ľuďom s obmedzeným prístupom k novým zmysluplným kvalitným zážitkom. Ponúkame klientom zmenu prostredia a možnosť vymaniť sa z každodenného monotónneho stereotypu do sveta farieb a fantázie. Riešime výchovné problémy, odstraňujeme negatívne formy správania, eliminujeme prejavy nepokoja, agresivity. Klientom s autizmom poskytujeme presne vymedzený priestor pre individuálnu relaxáciu, priestor pre seba samého, a tým dopomáhame k lepšej orientácii v denných záujmových aktivitách, v čase a priestore. Občas realizujeme piatkové komunitné stretnutia práve v miestnosti Snoezelen. Prostredníctvom metódy Snoezelen na základe predchádzajúcej diagnostiky vypracúvame individuálny rozvojový plán pre každého klienta podľa jeho špecifických požiadaviek s rešpektovaním handicapu a sústredením sa na rozvíjanie konkrétnych zručností, schopností a poznatkov.