Skip to main content

Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava

Domov sociálnych služieb je denným a pobytovým zariadením pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Od roku 2012 je zároveň aj špecializovaným zariadením pre osoby s poruchou autistického spektra.

Súčasťou domova je aj Regionálne centrum autizmu, ktoré poskytuje diferenciálnu a vývinovú diagnostiku, terapeuticko-diagnostické pobyty, sociálne poradenstvo, logopedickú starostlivosť a iné služby pre osoby s poruchou autistického spektra. Domov sociálnych služieb prevádzkuje aj dve Zariadenia podporovaného bývania, jedno je určené pre ľudí s mentálnym postihnutím, druhé pre osoby s duševnými poruchami a poruchami správania. Viac informácií nájdete na internetovej stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Čajágiová, vedúca úseku diagnostiky a autizmu

E-mail: autisti@dsspkm.sk

Multisenzorické miestnosti

V DSS profesora Karola Matulaya sú zriadené tri multisenzorické miestnosti – dve majú charakter bielej miestnosti, tretia je hrová miestnosť.

Vybavenie bielej miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkový valec
 • zrkadlo
 • optické vlákna
 • projektor
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • hojdací oblúk
 • masážne kreslo
 • CD prehrávač
 • vonná lampa

Vybavenie relaxačnej miestnosti

 • bublinkový valec
 • základňa pre bublinkový valec
 • zrkadlo
 • projektor vodných efektov
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • mäkké vaky na sedenie a ležanie
 • hojdací oblúk
 • štrbinový bubon
 • kožušina
 • CD prehrávač
 • vonná lampa

Vybavenie hrovej miestnosti

 • guľôčkový bazén s mäkkými schodíkmi
 • tunel – mačka
 • rovnovážny hríb
 • hojdačka
 • závesné kreslo
 • penové zvieratká
 • penové geometrické tvary
 • priehľadná lopta s guľočkami
 • lopty

Klienti

Klientmi zariadenia sú deti a dospelí s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, s viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania a s psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelenu

Metódu Snoezelen využívame približne od roku 2001. Pri práci v Snoezelen miestnosti využívame individuálny spôsob práce s klientom pri stimulácii komunikácie a skupinový spôsob práce pri rozvoji sociálnych hier a interakcií. Snoezelen nám pomáha zlepšovať koncentráciu a pozornosť, rozvíjať zdieľanú pozornosť a radosť. Motivuje deti ku komentovaniu, žiadaniu a nadväzovaniu očného kontaktu. Tiež prispieva k znižovaniu agresivity. Okrem metódy Snoezelen v multisenzorických miestnostiach realizujeme bazálnu stimuláciu, muzikoterapiu a aromaterapiu. Snoezelen tiež slúži našim zamestnancom na relaxáciu a odpočinok.