Skip to main content

Domov sociálnych služieb Slatinka, Vidiná

Domov sociálnych služieb Slatinka je rozpočtová organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom. V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia.

Zariadenie klientom poskytuje služby Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania formou ambulantného, týždenného a celoročného pobytu. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Mirka Debnáriková, sociálny pedagóg a sociálny pracovník

E-mail: nadejvidina@gmail.com

Snoezelen prostredie

V zariadení využívame od roku 2012 prvky Snoezelenu.

Vybavenie multisenzorického prostredia

 • veľký oválny polohovací vak
 • Space projektor s tekutými kotúčmi
 • aromadifuzér Oáza s prehrávačom melódií
 • svetelné vajíčko
 • UFO z optických vlákien
 • hihňavá lopta
 • vibračný vankúš
 • masážny matrac
 • masážne zvieratká
 • vibralopta
 • zvonkohra

Klienti

Dospelí klienti s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím alebo poruchami správania.

Využívanie Snoezelenu

V Snoezelene pracujeme s klientom individuálne s cieľom komplexne rozvíjať jeho schopnosti, zlepšovať jeho vzťahy s okolím a poskytnúť mu možnosť relaxovať a odpočívať. Snoezelen má na našich klientov pozitívne dopady. U nehovoriaceho klienta sa rozšírilo spektrum zvukov, ktoré vydáva. Nekoordinované pohyby klientov sa stali koordinovanejšie. Snoezelen pomáha uvoľniť napätých klientov a upokojiť tých, ktorí sú rozrušení. U pasívnych klientov zasa zvyšuje záujem o aktivity. Okrem metódy Snoezelen v miestnosti využívame aj bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, prvky aromaterapie a muzikoterapie.