Skip to main content

Vincentinum – poskytovateľ sociálnych služieb Šternberk, p.o., Šternberk

Vincentinum patrí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb v Olomouckém kraji. Poskytuje rezidenčné sociálne služby deťom, mládeži a dospelým s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Služby pre klientov zahŕňajú fyzioterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, logopedickú intervenciu, prenatálnu a senzomotorickú stimuláciu a rôzne druhy pracovných terapií. Klienti sa tiež zúčastňujú voľnočasových, kultúrnych a športových akcií a pobytov mimo zariadenia. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Smékalová

E-mail: cervenydomov@vincentinum.cz

Multisenzorické miestnosti

Vo Vincentine sú zriadené dve multisenzorické miestnosti.

Vybavenie Snoezelen miestnosti

 • vodné lôžko
 • bublinkový valec
 • bublinkové zrkadlo
 • zrkadlo
 • Space projektor
 • hi-fi veža a CD
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • UFO lampa
 • plazmová lampa
 • svetelné vajíčko
 • hudobné nástroje – tamburína, klapačka, bubienky, triangel, megafón a iné
 • dažďová palica
 • kalimba
 • tibetská miska
 • masážna podložka
 • didaktická pomôcka Tvár
 • vonné esencie
 • potravinárske esencie
 • bylinkové vrecúška

Klienti

Klientmi zariadenia sú deti, mládež a dospelí s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím a poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame od roku 1998 ako voľnočasovú a terapeutickú aktivitu. Cieľom práce v Snoezelene je stimulácia zmyslového vnímania a posilnenie vzťahu klient – terapeut. Snoezelen využívame tiež s cieľom navodiť u klientov relaxáciu a uvoľnenie. Okrem Snoezelen metódy v multisenzorickej miestnosti využívame bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, fonoforézu a detské masáže.