Skip to main content

Spojená škola, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

Sme Spojená škola, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové s organizačnými zložkami: špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského, praktická škola.

Našu špeciálnu materskú školu navštevujú deti vo veku 3 – 6 rokov s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a s poruchami autistického spektra. V Špeciálnej základnej škole Mórica Beňovského sa vzdelávajú žiaci v triedach A, B, C variantu a v triedach pre žiakov s autizmom. V praktickej škole poskytujeme vzdelávanie zdravotne znevýhodneným žiakom do 26 rokov. Súčasťou školy je aj centrum špeciálnopedagogického poradenstva a školský klub detí.

V školskom roku 2016/2017 sa nám podarilo zriadiť Tajomnú komnatu (Snoezelen miestnosť) s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Kleinová – zástupkyňa riaditeľky školy

Mail: ssilvia.kkleinova@gmail.com

Tajomná komnata (Snoezelen)

Vybavenie miestnosti:

  • Bublinkový valec Maxi s rybičkami
  • Bezdrôtový interaktívny ovládač pre 8 farieb
  • Optické vlákna so svetelným zdrojom
  • Senzorické hojdacie kreslo
  • Zrkadlová guľa, reflektor ku zrkadlovej guli
  • Aromadifuzér Oáza s prehrávačom melódií
  • Zrkadlo so 4 kupolami
  • Kaleidoskopická lampa
  • Obria guľôčková dráha
  • Senzorická chobotnica

 Klienti

Deti a žiaci s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia, s viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra.

 Využitie

Keďže sme miestnosť založili len nedávno, zatiaľ ju využívame v pedagogickej praxi na podporu procesu výchovy a vzdelávania, na rozšírenie poznávania a skúseností o okolitom svete, podporu vnímania a prijímania podnetov, zlepšenie koncentrácie, socializácie a integrácie do sociálnych štruktúr, podporu sebarealizácie, komunikácie, redukovanie stereotypného správania, zbavenie strachu, evokovanie pocitu istoty a bezpečia, upevňovanie a prehlbovanie vzťahov, na celkové uvoľnenie dieťaťa. Naši certifikovaní odborníci v nej aplikujú prvky Snoezelen terapie, bazálnej stimulácie, senzorickej integrácie či muzikoterapie.