Skip to main content

Detský domov, Hurbanova 42, Košice

V našom zariadení našlo svoj náhradný domov viac ako 80 detí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 14 rokov.

Viac informácií o domove nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Renáta Kolesárová, špeciálny pedagóg

E-mail: dedkolesarova@gmail.com

Snoezelen miestnosť

Od roku 2012 máme zriadenú multisenzorickú miestnosť.

V našom zariadení sme mohli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizovať projekt Hodina deťom a zriadiť tak Bielu miestnosť Snoezelen. 

Vybavenie multisenzorickej miestnosti

 • lehátko s trampolínou v tvare margarétky
 • závesné hojdacie kreslo
 • relaxačné vaky
 • hmatová stena
 • hviezdne nebo
 • bublinkový valec
 • optické vlákna
 • solárny projektor
 • LED lampy
 • zrkadlová guľa
 • farebné reflektory
 • CD prehrávač a relaxačná hudba
 • loptičky rôznych tvarov
 • fitlopta
 • vrecúška naplnené bylinkami
 • vonné oleje

Vybavenie bielej miestnosti

 • optické vlákna
 • relaxačný vak – valy
 • SNAP projektor na premietanie obrázkových kotúčov
 • hviezdne nebo
 • vodný matrac
 • bublinkový valec
 • LED lampa, LED kocky
 • aromadifuzér
 • mikro veža
 • hudobné nástroje (bongo, triangel, rumba gule…)
 • interaktívny panel s farebnými obdĺžnikmi
 • zrkadlová guľa
 • reflektor k zrkadlovej guli

Klienti

Klienti s postihnutím mentálnym, zmyslovým, telesným, viacnásobným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami správania a učenia či s poruchou autistického spektra. Medzi našich klientov patria i deti bez postihnutia.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako voľnočasovú i terapeutickú aktivitu. S deťmi pracujeme individuálne i skupinovo. Naším cieľom je stimulovať zmyslové vnímanie, podporiť vnímanie, kognitívne procesy, komunikačné schopnosti klienta, podporiť motoriku, odbúrať stres, navodiť uvoľnenie, pohodu a spokojnosť. Miestnosť využívame i na bazálnu stimuláciu.