Skip to main content

Detský denný rehabilitačný stacionár, Hradec Králové

Detský denný rehabilitačný stacionár bol založený v roku 1988. Je to neštátne zdravotnícke zariadenie – príspevková organizácia Magistrátu mesta Hradec Králové. Zariadenie poskytuje komplexnú poradenskú činnosť a rehabilitačnú starostlivosť o deti s poruchami pohyblivosti a oneskoreným psychomotorickým vývojom.

Ponúka starostlivosť formou denného pobytu (pre deti do 5 rokov) alebo ambulantného dochádzania, a to pre deti od narodenia do 18 rokov.

Zaisťuje fyzioterapeutickú, ergoterapeutickú, logopedickú, psychologickú a sociálnu starostlivosť, ďalej možnosť navštíviť rizikovú poradňu, vyšetrenie FBLR lekárom, neurológom a ortopédom.

Viac informácií o zariadení nájdete na webe www.ddrshk.cz.

Kontaktná osoba

MUDr. Miroslava Zídková

Snoezelen miestnosť

V zariadení sa nachádza jedna multisenzorická miestnosť tvarovaná do oválu, aby pripomínala matkine bruško. Miestnosť je základnou farbou biela, atmosféru dotvárajú svetelné efekty a hudba. Nachádza sa v nej vodná posteľ, vodné valce, rôzne svetelné vlákna, možnosť prepínania osvetlenia, spätný projektor pre premietanie obrázkov na stenu, zrkadlová guľa a ďalšie pomôcky.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • vodné valce
 • svetelné vlákna
 • projektor
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • stimulačné tabuľky
 • plazma guľa
 • disko guľa
 • svetelný ježko
 • tyčinky
 • hrkálky
 • bubienok
 • CD prehrávač
 • stereognostické kocky
 • rôzne druhy loptičiek, kefky
 • hračky z rôznych materiálov
 • obrázky nakreslené 3D linerom
 • polohovací had, deka, polohovacie vankúše…

Klienti

Deti s oneskoreným psychomotorickým vývojom, s fyzickým, mentálnym, zrakovým, sluchovým handicapom, s kombinovaným postihnutím, autistické deti alebo deti s vývojovými poruchami učenia a hyperaktivitou. Deti úzkostné a deti, ktoré prekonali psychickú traumu.

Využívanie Snoezelenu

So Snoezelenom pracujeme už mnoho rokov a od tej doby sme postrehli viacero pozitívnych efektov. Na deti, ktoré sú skôr pasívne majú výborný stimulačný efekt svetelné vlákna a možnosť prepínania farieb – už po niekoľkých stretnutiach sú v miestnosti viac aktívne. Postupné zdolávanie vodnej postele im dodáva sebavedomie a odvahu. Na deti, ktoré sú stiahnutejšie a nevedenia sa uvoľniť pôsobí miestnosť relaxačne. Väčšina klientov je tu spokojná a rada sa sem vracia. Miestnosť rozvíja spontánnosť detí, rečový prejav.

V miestnosti pracujeme individuálne aj skupinovo, tiež sa snažíme zapájať členov rodiny. Prostredie využívame tiež na bazálnu stimuláciu, „míčkovanie“. Miestnosť nám slúži na edukáciu rodičov ako s dieťaťom správne pracovať, ako s ním manipulovať, ako ho polohovať, ako ho správne nastimulovať. Deti Snoezelen najčastejšie navštevujú v rámci ergoterapie, využívajú ho však aj pri iných terapiách, napr. fyzioterapii, psych. intervencii, v rámci psychoterapie, autogénneho tréningu a nácviku riadeného dýchania.